петък, 3 октомври 2014 г.

Явор Нотев: В 43-тото НС ще продължим борбата си с ВЕИ-тата, които печелят на гърба на българския гражданин

Илиана Беновска 
Явор Нотев е роден през 1957 г. в София. Доказано име в юридическите среди. Един от топадвокатите по наказателни дела в България. Той е народен представител от ПП АТАКА в 41-то и 42-то Народно събрание. Зам.-председател на комисията по правни­ въпроси в 41-то и 42-то НС, член на коми­сията по регионална политика и местно самоуправление в 42-то НС. Явор Но­тев е член на Централния сбор на ПП АТАКА. Владее английски и руски език.
Как бихте се обърнали преди изборите към българите, какво бихте им казал?
- Все повече си мисля, че обръщението трябва да бъде към тези, които имат все още колебание дали да гласуват и ако го направят зад каква кауза да застанат. Казвам това, защото си мисля, че тези, които вече 10 години дават своето доверие към програмата на партия АТАКА и изпращат представители на тази партия в българското НС, отново са готови да го сторят, отново са заредени с енергия да го направят и казвам това заради впечатленията, които имам от срещите с тях, тоест ние взаимно си дължим доверие, взаимно дължим да оправдаем това доверие, става дума обаче за тези, които не биха се решили да гласуват на предстоящите извънредни избори и бих има казал, че тази характеристика на изборите – извънредни, е не само с оглед на нарушения законов ред в мандатността на върховния орган на властта, те са извънредни по силата на това, че се провеждат в едни особени обстоятелства, решават особени въпроси и последиците от тези избори, разбира се, ще бъдат решаващи за съдбините на България. Така че призивът „гласувайте” тук не е този традиционен призив, който отправяме за избирателна активност, а по-скоро, за да оправдаем очакванията, че ние не се страхуваме от народния вот, изразен в неговата пълнота и цялост, напротив – ангажимент на българските граждани е сега да заявят своята позиция и когато те я формират аз бих казал следното – когато гласувате, спрете и си спомнете освен важността на Вашия вот и относителната тежест, че АТАКА предупреди и посочи изхода от проблеми като бежанската криза, че това, което се случва с българската южна граница и с последните събития, включително в центъра на столицата и по много български населени места, не е плод от фантазията и популистка позиция на АТАКА – „Ислямска държава” не е плод на фантазията на АТАКА. АТАКА предупреди и посочи с пръст чудовищни неща далеч преди светът да изтръпне пред тези кадри с обезглавяване на западни журналисти и мисионери…
И на обикновени граждани дори.
И на обикновени граждани, аз не зная кой със здрави нерви дори би издържал на гледката в оранжева роба на обезглавяване на хора в 21 век, но тогава АТАКА беше посочена с пръст като партия, която измисля противостояне в днешния свят с оглед да печели дивиденти и да се занимава с популистка пропаганда. Да, но изграждането на здрава граница – южна граница, която впрочем наистина е граница на Европа, се оказа една нерешена задача до момента и се оказа задача, която не е решена въпреки предупрежденията на АТАКА. Превръщането на нашата земя в буферна зона, която разделя проблемните територии на Република Турция, в която вече се намират над 1 милион и половина бежанци, напиращи, разбира се, към Европа без да бъде възможно да бъде защитена по какъвто и да е било начин на първо място нашата страна, а след това вече и външната граница на Европа, е тежък пропуск и тежък проблем, който ще се репродуцира, който ще стане много по-сериозен в следващите дни. АТАКА предупреди за ролята на нашето правителство тогава, когато решава националните задачи и заявява отношение по наличието на американски бази на територията на страната и посочи изход от проблемите, които биха произтекли от неправилна и грешна позиция по тези въпроси. Ето сега наблюдаваме ескалация в тази посока в търсенето и искането на повече бази, повече територия, повече логистика на територията на страната…
Даже и за пряко участие с техника, с производство допълнително на оръжие, въоръжаване…
Страшни неща чуваме и точно с това възнамерявах да продължа, не АТАКА превръща в мишена страната ни, а именно такива неразумни решения, непремерени решения, късогледи решения, които обслужват чужди, незнайно чии интереси или пък знайно чии, но такива, които не се назовават…
В крайна сметка, Вие, когато влезете в 43-тото НС, пожелавам Ви го, АТАКА имам предвид и лично на Вас, какво ще предложите като първа мярка по отношение на позицията на България за, срещу действията срещу „Ислямска държава” в Близкия изток?
Ние сме заявили многократно позицията си по отношение на външната политика на страната, тя е залегнала в програмата на партията, нямаме основание и няма да изменим нищо от това, което вече сме казали, а именно запазване на неутралитет на страната ни, освобождаване на българската територия от чужди бази, които биха могли да привлекат вниманието.
- Колко чужди – натовски? Ние сме членове на НАТО.
За нас са чужди. Членството в НАТО, членството в ЕС не ни прави повече натовци и европейци, отколкото българи тогава, когато нашата територия, нашата страна е превърната наистина в жертва, тя е обречена да се превърне в зона, пак казвам, на буфер на границата на две религии, на две идеологии. Тя ще падне първа жертва в настъплението на ислямизма, тя не е стойност, тя не е ценност за нашите съюзници, които са декларирали солидарност, декларирали са загриженост за нашите външни граници, а в следващия момент, когато у нас настъпиха първите признаци на хуманитарна криза, видяхме тяхното отстъпление от подобни ангажименти, тоест гаранция освен тази, която ние сами можем да си дадем, а тя се изразява в заявения неутралитет, защото друго не можем да направим, няма какво да ни се случи…
 Г-н Нотев, извинявайте, че Ви прекъсвам, АТАКА е проруски ориентирана, напоследък прави доста чести заявления с проруска ориентация – има ли нещо лошо в това?
- Отношението към Русия е позитивно, там намираме един неизползван ресурс за стабилност и за начин, по който могат да бъдат решени национални български интереси в областта на икономиката, в областта на външната политика, балансът, който може да се постигне в отношенията с Великите сили и в отношенията с Русия и съответно нашите партньори формално заявени, разбира се, и ангажиращи ни в ЕС, са пътища, по които можем да отстоим нашия национален интерес. Отношението към Русия е изрично заявено в партийните документи на партия АТАКА. Нямаше как да се подмине възможността икономическите трудности в страната, произтичащи от недостига на енергийните проблеми, недостига на ресурси, от затварянето на руския пазар да бъдат решени с помощта на двустранни отношения с Русия. Имаше конкретни отношения за руски инвестиции, имаше конкретни предложения за решаване на проблемите в енергетиката, за партньорство в изграждане на АЕЦ „Белене”, от който казус можеше да се излезе много благоприятно за страната – ето всички тези въпроси обсъждаме и поддържаме като възможност, но в името, пак казвам, на националните български интереси, няма конфликт, няма противоречие в позицията ни на български патриоти и националисти и това, което казваме за Русия.
 Кой е вторият приоритет, който ще поставите в 43-тото НС по важност, по отношение, отново се връщаме към държавността, към стабилизирането на България, да се ликвидира с политическата криза и неразбирателството между политическите партии и да се потърси интереса на избирателя?
- Нека да кажем така – проблемите в българската икономика трябва да бъдат поставени на масата и заявени решенията, които се подкрепят от една или друга политическа сила, това, което партия АТАКА до тук е посочила като изход трябва да се обсъди, да се анализира и да продължи. Става дума за възможностите да се излезе от кризата в енергетиката. Партия АТАКА отдавна посочи възможността, която днес се превръща в реалност от увеличаване цените на тока. Ние посочихме възможностите за излизане от тази ситуация във връзка с отношението, което заявихме по проекта „Белене”, във връзка с идеите, които лансираме за пускане на спрените блокове на АЕЦ „Козлодуй”. Проспиваме последните дни, в които може да се постави въпросът за срока, в който ще трябва да бъдат спрени други блокове, само че това не стои на вниманието на българското общество, кой знае защо, като че ли не е важно. Партия АТАКА ще продължи усилията за приемането на законопроекти, които вече бяха поставени на внимание и разгледани, става дума за ограничаване печалбите на ВЕИ-тата, които имат една гарантирана печалба на гърба на българския гражданин, който ползва скъпа електроенергия. Ще продължим дебата и то с посочен краен резултат и отговор, преразглеждането на договорите с американските централи, ще поставим отново въпросът с одържавяване на ЕРП-тата, защото тези козметични промени, които се предложиха от последното правителство Орешарски очевидно не дадоха резултат, те само като че ли инспирираха протести, провокации и действия, които събориха това правителство, но в крайна сметка ние виждаме кой е крайният победител и какъв е крайният изход от гледна точка на българския потребител – увеличаване цената на тока. Всичко това на фона на монополното положение на чужди вериги, които унищожиха българския дребен търговец и българския дребен бизнес. И в сферата на икономиката ще поставим на първо място и нека да го заявя обобщено – партия АТАКА има цялостна програма, тя се отнася и за сферата на здравеопазването, образованието, културата, отбраната, правосъдната система, всъщност всички отраслови министерства са намерили отражението си като теми, като отделни раздели в тази програма. Имаме решенията и това, което трябва да заявим като една категорична позиция е, че партия АТАКА в рамките на парламента ще участва в управление, което ще приеме програмата на партия АТАКА.
 - Обърнете се с финален призив към слушателите и гласоподавателите.
Аз ще бъда съвсем кратък, защото всичко, което казах е призив, разчитаме на тези, които до момента са наши съмишленици, към тях няма защо да се обръщам, казах вече, че ние имаме тяхната подкрепа. Към другите избиратели – спрете се и помислете за България, гласувайте на 5-ти октомври като българи, гласувайте с душата и сърцето си, гласувайте като си спомните за вас, за децата си, за родителите си, за всичко което цените и обичате в нашата страна, гласувайте след като прочетете и познаете програмата на АТАКА, за да може да коментирате без да се притеснявате и срамувате от криворазбрани обвинения за популизъм или изкривяване на някакви европейски ценности. АТАКА е последната крепост на България, да не я предаваме, гласувайте с бюлетина номер 11.