събота, 4 октомври 2014 г.

Условно наказание за жена от Средец, отпускала кредити

Наказание от 1 година и 8 месеца условно лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок получи Нана Георгиева, с одобреното от Окръжен съд – Бургас споразумение за решаване на наказателното дело срещу нея. Със споразумението тя се признава за виновна в това, че като физическо лице в периода месец май 2011 г. до 21.03.2013 г. в с. Дебелт, община Средец, без съответното разрешение е извършвала по занятие банкови сделки, като предоставяла кредити с лихва на различни лица, за което се изисква разрешение по Закона за кредитните институции. Тя е предоставила на 15 лица кредити на обща стойност 4040 лв. От тези сделки, извършени без съответното разрешително, е получила неправомерен доход в размер на 8 300 лв. За същия период обвиняемата е получила по трудови правоотношения 6135 лв., показва заключението по комплексна финансово – икономическа експертиза. Окръжен съд - Бургас отказа да одобри първоначално предложения вариант на споразумението, като намери за неоправдано занижено предложеното с него наказание от 8 месеца лишаване от свобода. Съдът поиска страните да направят промяна в размера на наказанието, като се мотивира с отегчаващите обстоятелства. Съдът посочи, че продължителният период, в който е извършено деянието, установената трайност на престъпния умисъл, броят на извършените сделки, размерът на придобитите от обвиняемата нетрудови доходи обуславят високата обществена опасност на извършеното от нея престъпление. Пред Окръжен съд – Бургас Георгиева заяви, че се признава за виновна, доброволно е подписала споразумението с държавното обвинение и се отказва от разглеждане на делото й по общия ред. Тя разбира последиците на споразумението. Окръжен съд – Бургас установи, че коригираният вариант на споразумението не противоречи на закона и морала и го одобри. Съдебният акт има последиците на влязла в сила присъда.