събота, 31 март 2012 г.

На 12 май ще чистим Средец

Община Средец се включва в националната кампания "Да изчистим България за един ден", която ще се състои на 12 май. Отговорник за организация по почистването е инж. Мариела Гъркова, която е гл.специалист "Екология" към Общинска администрация Средец. 
Обектите, които ще бъдат почистени са 3 и са разположени на 36 дка. Най-големият обект е изхода на града по посока град Ямбол, включително и под моста на река Средецка, дигата и край самата река. Вторият обект е отбивката за село Росеново и срещуположния терен край блокове 17-19 на ул.Преображенска. Зелените площи  по западното дере на Средец са третия обект. 

петък, 30 март 2012 г.

И Средец се включва в "Часът на Земята"

Община Средец за първи път ще се включи в инициативата „Часът на Земята”, която традиционно се провежда всяка година в цял свят, съобщиха от пресцентъра на общината. Държави по цялото земно кълбо насочват общественото внимание към проблема с климатичните промени. Гр.Средец ще се включи в тази кауза, като изключи централно осветлението в сградата на Общинска администрация. Приканват се всички граждани да загасят осветлението в домовете си, тази събота /31 март/ от 20:30 до 21:30 часа и по този начин да станат съпричастни с петото издание на „Часът на Земята”. Уличното осветление в град Средец няма да бъде прекъсвано, поради съображения за сигурност. Инициативата „Часът на Земята” се провежда по идея на Международната природозащитна организация WWF, като началото е било поставено в Австралия и постепенно е обхванало целия свят. В България кампанията е подкрепена от много известни личности-актьори, музиканти, икономисти и др.
             

ПГМССЕ Средец ще се издържа от общината


Единствената професионална гимназия в Средец, а именно тази по Механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров" ще се издържа от общинския бюджет. В момента училището е към Министерство на земеделието и храните.

Въпросът с преминаването се дискутира на заседание на общинския съвет вчера и е по предложение на директора на гимназията инж. Иван Иванов. 

четвъртък, 29 март 2012 г.

Ще се създава предприятие "Общински гори"


Създаване на общинско горско предприятие "Общински гори" гласуваха общинските съветници на днешната сесия. Община Средец е най-голямата по площ територия в област Бургас и разполага с 21 800 хектара гори.

Директора на "Горско стопанство" Средец и общински съветник Димитър Янков не участва в дебатите и не гласува. 
"Жалко, че г-н Янков няма да участва в дебатите, защото той е един много добър специалист. Това общинско предприятие ще разполага с доста големи ресурси. Приемам идеята да се създаде добре. С него общината ще има и по-голяма печалба въпреки, че в началото ще е трудно" заяви Георги Георгиев от БСП.
Стана ясно, че самото предприятие ще се издържа от бюджета. Предстои да се изготви процедура за избиране на директор на предприятието.
Ето и как гласуваха общинските съветници за създаването на "Общински гори":
За - 12; против - 0; въздържал се - 3
Георги Вълчев - Въздържал се
Георги Георгиев - За
Димитър Калайджиев - За
Динко Цъцаров - Въздържал се
Иван Димов - За
Иванка Ковачева - За
Красимира Георгиева - За
Марин Клинков - За
Надежда Палова - За
Никола Чолаков - За
Петър Ангелов - Въздържал се
Петьо Колеолов - За
Стоянка Иванова - За
Янка Стойчева - За
Янко Германов - За

Повече от 2 часа заседаваха общинските съветници

Снимка: Архив 
Днес се проведе VІІІ-то заседание на общинския парламент. Обичайно сесиите започват с точка питания. Въпроси към инж. Иван Жабов имаше председателя на групата общински съветници на БСП Георги Георгиев и колегата му Никола Чолаков. "Защо е затворен клуба на пенсионера в село Вълчаново?" бе един от въпросите на социалиста, а другия се отнася за изсичането на общинско дере в село Загорци, а именно по какъв ред е даден терена за изсичане, какво е количеството и каква сума от изсичането влиза в общинската хазна. Въпроса на другия представител на БСП се отнасяше за казаните за разделно събиране на отпадъци, а именно защо ги няма вече в града. Градоначалникът заяви, че ще отговори писмено.  
Общинските съветници гласуваха и корекция по бюджета на общината за 2012 година. Прие се и отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2011г. С 16 гласа За се прие и докладната за определяне на наемни цени на имоти общинска собственост. Съветниците гласуваха и прекратяване на договор за учредено вещно право на безвъзмездно ползване върху имот - частна общинска собственост в село Дюлево. 
Общинското ръководство на Средец също присъства
Една от точките бе за отдаване под наем на части от имот в село Дебелт, който е в сградата на кметството, а помещенията са две. Едното, от които ще се използва за лекарски, а другия за стоматологичен кабинет, като желаещите да ги наемат ще се явят на търг.
Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост също бе гласувано. Имотът, с размери 36 кв.м. ще се ползва от РЗОК Бургас за срок от 5 години, след искане на шефа на здравната каса за Бургас д-р Таня Макшева.
Продадена и отдадена под наем бе земеделска земя в землището на гр. Средец, с.Суходол и с. Голямо Буково .
На сесията бе приет и отчета на "Програмата за управление на отпадъци" за 2011 година, както и на отчета за изпълнение на "Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в община Средец" за 2011г.
Съветниците гласуваха и предоставяне за управление на Археологическия резерват "Античен и средновековен  град Деултум - Дебелт" на общински исторически музей гр. Средец.
Отпуснаха се и еднократни финансови помощи. 

БСП и ГЕРБ на нож заради омбудсмана

Бойчо Колелиев, снимка: Средец Нюз
Институцията "Обществен посредник" изправи на нож общинските съветници на управляващите и опозицията в Средец. Умишлено и публикуваме и детайлите от изказванията на съветниците. 
"От името на групата съветници на Българската социалистическа партия искам да заяви следното: Считам, че Общинския съвет не трябва да взима решение, с което да променя правилника за организацията и дейността на Обществения посредник поради това, че на Община Средец не и е необходима фигурата на Обществен посредник. Мога и да се аргументирам за това и ще ви предложа проект за решение. От справката, която направих е видно, че от 263 общини в България Обществени посредници са избрали в 22 общини, от които в най-големите градове в България София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, а другите са общини близки до Средец като население. От 13 общини в областта Обществен посредник има само в Бургас, Средец и Поморие. При сегашните условия в страната не е необходимо да се извършват разходи за тази дейност." заяви Никола Чолаков от БСП. "Общественият посредник е необходим за големите градове. Общественият посредник съдейства на гражданите за осъществяването на правата им пред органите на местното самоуправление и местната администрация. При това население не е необходимо да има обществен посредник.", допълни Чолаков и призова общинските съветници да подкрепят неговото решение, а именно Общинския съвет да освободи обществения посредник, поради завършване на мандата му  и да не избере нов, т.е. институцията Обществен посредник в Средец да бъде закрита. Според Чолаков премахването на фигурата Омбудсман би спестило средства на Общината. 
"Аз съм изненадан от предложението на г-н Чолаков, поради факта, че именно техните представители през миналия мандат избраха Обществен посредник. И без да коментирам по същество това предложение искам само да попитам: Означавали това, че когато друга партия е на влас в Средец не трябва да има Обществен посредник?", заяви Георги Вълчев от ГЕРБ.
"Преди пет години същите ли бяха аргументите при назначаването на г-н Колелиев?", попита съветничката Иванка Ковачева от ГЕРБ.
"Твърдото ми убеждение е, че за политически партии и политика можем да говорим един месец преди и един месец след общинските избори, както и в началото на мандата, когато преструктурираме общинския съвет, избираме негов председател... С това политическия елемент в Общинския съвет според мен се изчерпва. За какви партии говорите, когато Общинския съвет има да решава извън политическите въпроси. Приемете, че е направена грешка. Ако ви кажа, че е направена грешка това ще промени ли становището ви? Вие пак тръгвате с идеологемите в главите си.", отвърна Чолаков.
"Нямала съм никакви идеологеми, а исках да кажа, че нашата община винаги е имала финансови проблеми", заяви Ковачева. 
"Смятам, че трябва да взема отношение по въпроса. Тези аргументи, които г-н Чолаков изложи нямат нищо общо с истината и това е абсолютно политическо решение и тогава беше и сега е, но тогава беше с обратен знак за БСП.  Преди малко с това решение вие обричате общината да загуби всякакво здравно обслужване. На този етап Общината не може да издържа една болница и това ще доведе до нейното закриване, но ако имахме някакъв медицински център все на нещо щяхме да разчитаме", заяви Омбудсмана Бойчо Колелиев, който е и бивш кмет на Средец. "Сега отново се предлага закриване на една институция. Всяка община сама за себе си решава дали да има Обмудсман и аз ще ви кажа защо няма в много общини. Защото с този квалифициран избор, който е предвиден в закона много трудно се набира мнозинство от 2/3 просто по политически причини. Тук не се гласува по съвест, а по партийна линия. Защо не е от твое име г-н Чолаков, а е от името на БСП, това не е ли политическо решение? И не е вярно това, че във време на криза хората нямат нужда от посредник. Напротив! Много хора искат да говорят с кмета, но той има само един приемен ден в седмицата, а институцията Обществен посредник е призвана да се занимава единствено с проблемите на хората. Така, че недей те заради мен да махате институцията. Институцията навремето БСП се съгласиха да я разкрият и да изберат мене за да не бъда кандидат за кмет тогава." заяви още Бойчо Колелиев, който бе прекъснат от ръкопляскания от страна на гражданите. 
Никола Чолаков се аргументира и с факта, че  за 260 работни дни Омбудсмана има само 270 посещения и жалби. "Това не е бакалия, аптека или адвокатска кантора, г-н Чолаков", отвърна му Колелиев.
Въпреки дебатите общинските съветници запазиха институцията Обществен посредник и избраха комисия, която да открие да се занимае с откриването на процедура за избор на нов омбудсман. В комисията влизат следните общински съветници:
1.Надежда Палова - председател
2.Иванка Ковачева
3.Никола Чолаков
4.Димитър Янков
5.Стоянка Иванова

Три сесии дебати, едно обществено обсъждане и накрая отказ

Снимка: Архив
След два месеца дебати общинските съветници гласуваха "Против" докладната на градоначалника Иван Жабов за кандидатстване по проект на Оперативна програма “Регионално развитие” за преструктуриране на МБАЛ Средец в Медицински център.
 "Досега в този общински съвет никога не е имало толкова дебати по отношение на кандидатстване на нашата община по определени проекти на европейски програми. Винаги Общинския съвет е подкрепял кандидатстването. Какво смущава общинските съветници да не приемат единодушно кандидатстването по този проект. С този проект ние ще сложим край на болничната помощ на територията на община Средец. Това не се е случвало в най-новата история на нашата община, а именно да няма болнично заведение. В конкретните цели на схемата ние се вписваме само в първата цел - достъп до диагностика. Но  лечение и долекуване  с този проект няма да има.", заяви Председателя на групата общински съветници на БСП Георги Георгиев, който сложи начало на самия дебат. "Аз предлагам и бих гласувал с чиста съвест тази докладна записка и този проект за решение, ако отсъстваше точка две, а именно, че ще закрием МБАЛ Средец. Аз ви предлагам следната редакция на точка две, която мисля, че не противоречи на схемата, по която кандидатства Община Средец.: "Общински съвет Средец декларира, че "МБАЛ Средец" ООД в рамките на срока за изпълнение на проекта ще бъде преструктурирана в болница за долекуване." Мисля, че не противоречи на схемата, по която кандидатстваме и мисля, че такова решение ще бъде прието", допълни соц.шефа в Средец.
Отговор на предложението на Георги Георгиев дадоха от общинска администрация, след запитване от страна на Председателя на общинския съвет Надежда Палова. Ето какво отговориха от Общинска администрация: "Когато се кандидатства по някаква оперативна програма трябва да се спазват стриктно правилата на управляващия орган. В насоките на кандидатстване управляващия орган е казал какви точно решения трябва да вземе Общинския съвет за да може да кандидатстваме и да може да бъде финансиран този проект. Не можем да правим волни програми. Или приемате така, както е изискването на управляващия орган, уважаеми общински съветници, или не го приемате, няма да пишем проект. Крайно време е да вземем някакво решение".
"От скоро има промени в здравеопазването. Има нов здравен Министър на здравеопазването, което доказва, че до сега водената политика от изминалите здравни министри не е била адекватна. Аз съм убеден, че точно в този период, когато ние взимаме решение, а предстои новия министър да изложи своите виждания по отношение на здравната реформа в страната ще сгрешим, ако приемем така предложеното решение. И аз мисля, че това което предложих не противоречи на схемата, по която кандидатстваме." продължи отново Георги Георгиев.
Публикуваме и самото поименно гласуване:

Георги Вълчев - Против
Георги Георгиев - Против
Димитър Янков - Против
Димитър Калайджиев - За
Динко Цъцаров - Против
Иван Димов - За
Иванка Ковачева - За
Красимира Георгиева - Против
Марин Клинков - За
Надежда Палова - За
Никола Чолаков - За
Петър Ангелов - Против
Петьо Колеолов - Въздържал се
Стоянка Иванова - Въздържал се
Янка Стойчева - Въздържал се
Янко Германов - Против

сряда, 28 март 2012 г.

„Не сипвайте сол в здравето си!” и в Средец


В гр. Средец на 12 април  2012 г. под мотото „Не сипвайте сол в здравето си!” ще се реализира информационна среща с цел намаляване до здравословни граници на приема на готварската сол. Събитието се  организира от Министерство на здравеопазването, община СРЕДЕЦ, РЗИ-Бургас и Медия Експерт Груп 2011.
Информационната среща е част от национална кампания, която ще се разгърне в 19 града на страната и ще има за цел да повиши информираността на целевите групи, относно намаляване консумацията на готварска сол.
На площад „Г.Димитров“ пред Община СРЕДЕЦ от 16,00 до 18,00 часа ще бъдат представени филми за ограничаване на консумацията на готварска сол в дома, в заведенията за обществено хранене, както и как да направим информиран избор за храната, която купуваме, ще се разпространяват листовки и брошури, съдържащи информация относно рисковете и последствията от прекомерната употребата на готварска сол, практически съвети за съдържанието на сол в продуктите, които пазаруваме и как да ограничим приема на сол при хранене в дома и в заведения.
Партньори на кампанията са Община СРЕДЕЦ, Комисия за защита на потребителите, Регионална здравна инспекция-Бургас, браншови организации, НПО на национално и регионално ниво, национални и регионални медии, лидери на мнение, диетолози, лекари, журналисти.
Националните проучвания на храненето показват, че в България консумацията на сол е двойно по-висока от горната граница за безопасен прием, определена на 5 грама дневно. Тя достига средно до 10–14 грама на ден, а в някои региони на страната до 18–20 грама. Това ни нарежда на второ място в света по консумация на сол.
Повече от 2 500 000 българи над 25-годишна възраст имат повишени стойности на кръвното налягане, а България е сред страните в Европейския съюз с най-висока заболеваемост и смъртност от сърдечносъдови заболявания. Според специалистите на високото кръвно налягане се дължат 62% от мозъчните инсулти и 49% от исхемичната болест на сърцето. Съвременни проучвания доказват, че при намаляване приема на сол до 5–6 грама дневно, рискът от високо кръвно налягане спада средно с 20%, броят на мозъчните инсулти намалява с около 24%, а исхемичната болест на сърцето – с 18%.
Потребностите на организма от натрий не са високи – 1,5 г/3,75 г сол дневно, при хората на възраст от 10 до 60 г. При по-малките деца и по-възрастните хора количествата са още по-малки. Според Световната здравна организация максималната горна граница за безопасен прием, над която вече съществува риск за здравето, е 2 грама натрий/5 грама сол, което е равно на количеството в една чаена лъжичка.
Последици от прекомерна употреба на сол
Сол и високо кръвно налягане. При висок прием на сол бъбреците не успяват да изхвърлят чрез урината голямото количество натрий, вследствие на което нивото на натрия в кръвта се повишава, свързва се с повече вода и увеличава кръвния обем. Това води до повишено кръвно налягане. Високото кръвно налягане има много сериозни последствия за здравето, като може да доведе до: мозъчен инсулт и сърдечен инфаркт; аневризма; сърдечна недостатъчност; нарушения във функциите на бъбреците, усложнения при бъбречни заболявания, образуване на бъбречни камъни; сърдечносъдови проблеми при хора с диабет.

Тракийци почетоха историческо събитие

Членове на тракийско дружество "Лазо Лазов" град Средец и на БАС Средец почетоха важно за Странджа историческо събитие. "Преди 270 години на това място велики българки са предпочели да дадат живота си, скачайки от скалата, но не и да сменят религията си и да сложат чалма", така се обърна историка д-р Георги Янков пред присъстващите в местността "Белите брези" край Средец.
Повече снимки можете да намерите ТУК

вторник, 27 март 2012 г.

Волейболен приз за ученици от Средец

На 24.03.2012г. в гр. Бургас се проведе кръг от спортната инициатива "Ученически игри", която е етап от Областното първенство по волейбол, заяви за нас Вили Станкова от ресурсен център Бургас. На това събитие първото място беше присъдено на представителният отбор на СОУ"Св.Св. Кирил и Методий" гр. Средец. - момичета от  V-VІІ класове. Завоюваният приз и грамота отправят нашите момичета на Зонално първенство по волейбол, което ще се проведе в град Сливен в края на април.
Браво на нашите деца!


Отбелязахме и деня на Тракия

Десетки жители на Средец изпълниха в късния следобед читалището на Средец, където повече от 2 часа, изпълнени с фолклор и история отбелязаха деня на Тракия.
Организатор на мероприятието е местното тракийско дружество, носещо името на воеводата Лазо Лазов и което е едно от най-големите, наброяващо над 320 члена. 
Химнът на Странджа "Ясен месец" изправи на крака присъстващите при посрещане на знамето на Тракия. 
"Много съм радостна и развълнувана от празника, който сътворихме днес", сподели за нас председателката на дружеството г-жа Божанка Николова.
Поздравителни адреси по повод 26 март поднесоха Кмета на общината инж.Иван Жабов, "Дружество на инвалидите" гр. Средец и областното ръководство на партия "АТАКА". 
понеделник, 26 март 2012 г.

За седмицата на гората обявиха конкурс


"Конкурс за рисунка и снимка на тема "Моят зелен дом" е обявен по случай седмицата на гората", заяви за "Средец Нюз" Мирка Владева, която е началник на отдел "Култура" към Общинска администрация.

В конкурса могат да участват деца от детските градини и ученици от учебните заведения на територията на общината, като възрастовата граница за рисунка е 7-11 години, а за снимка ученици над 11 години.
Рисунките трябва да са изпълнени на картон А3 /297х720мм/, като творбите не трябва да съдържат имена, псевдоними и каквито и да е надписи, идентифициращи автора. Цялата информация от имена, възраст, учебно заведение и телефон за връзка трябва да е на гърба на рисунката.
Снимките трябва да са във формат .jpg и трябва да са с ширина 500/2000 пиксела. Всеки участник може да участва с до 5 снимки. Минималният размер на снимката да е 500 KB. Изображенията не трябва да съдържат имена, псевдоними или други надписи, които да идентифицират автора. Снимките, които са подложени на компютърна обработка също не се допускат.  Снимките се изпращат на адрес fotokonkurs.sredets@gmail.com и трябва да са придружавана от име на автора, възраст, учебно заведение, телефон за връзка и описание за всяка снимка, както и нейно заглавие.
Краен срок за предаване е 4 април 2012г. в Общинска администрация, отдел "Култура".

100 години от Балканската война

"Има дати в българската история, които са сложили своя отпечатък, бележещи българския героизъм, боен дух и достойнство. Днешната е една от тях", това заяви директора на Историческия музей в Средец Красимира Костова на тържеството по случай Деня на Тракия - 26 март.
"Сутринта на 26 март след четири месечна обсада, главната отбранителна линия на Одрин е овладявана и български части започват да навлизат в града, който е обхванат от паника. Последната османска съпротива е преодоляна до обяд. Шукри паша е пленен и конвоиран от гвардейците до щаба на генерал-майор Георги Вазов, а след това предава сабята си на командващия генерал-лейтенант Никола Иванов", припомни Костова.
През тази година се честват 100 години от началото на Балканската война, в която българския войник смело е щурмувал земите на своя род с единствената надежда за единение. Община Средец също се е включи в кампанията за честване на 100 години от началото на Балканската война. Предвиждат се в следващите шест месеца всеки от нас да даде своята почит и уважение към паметта на нашите деди с дейности, с които ще си спомним и ще научим повече за тях.
Призоваваме всички граждани, които имат снимки и документи на участници в Балканската война, на изселници след събитията, заселили се на територията на нашата община да ги занесат н Исторически музей Средец за подготовка на изложбата от май 2012г.

Ето и кампанията: 
26 март - 26 април 2012 - почистване и освежаване на паметниците на територията на община Средец. /училища, кметства, клуб на офицерите от запаса - Средец, родолюбива българи/
26 април 2012 - Публична лекция "Спомен за Балканската война и събитията, които промениха България" ОИМ - Средец; Презентиране на войнишките паметници, тяхното състояние и нашата отговорност като потомци - ОИМ - Средец;
месец май - изнасяне на лекции и презентации в часовете по история на училищата на община Средец - ОИМ - Средец;
30 май - радио предаване за Лондонската мирна конференция и подписания договор 17-30 май 1913г.
17 септември - Обявяване на конкурс за есе /8 - 12 клас/ по темата; Обявяване на конкурс за  рисунка, пластика /3-7 клас/ по темата; Обявяване на конкурс за литературно съчинение /творчество/ по темата гражданството на община Средец.
5 октомври 2012г. - Публична викторина по темата; Връчване на награди на отличилите се в конкурсите и викторината. 

неделя, 25 март 2012 г.

Малките футболисти на Средец получават "Звездичка"

Градовете Карнобат и Средец се присъединиха към голямото семейство на детски футболен клуб „Звездичка”/Бс/, пише BurgasNews. Това се случи след подписка организирана от самите родители по места. Съответните общински власти също са били информирани с искането,подрастващото поколение да бъде тренирано от специалистите на бургаския тим който стана широко популярен с дейността си. Ръководството на „Звездичка” вече проведе срещи с кметовете които обещават бъдещо съдействие и партньорство в съвместните начинания. По утвърдена и обичайна методика, поетапно започна обучението във възрастовата граница между три и девет годинки.

Днес е Благовещение

Сншмка: Архив "Средец Нюз"
Днес православната църква отбелязва един от най-светлите празници - Благовещение. Това е денят, в който архангел Гавраил носи добрата вест на Мария, че ще стане майка на Сина Божий. Народът нарича този празник Благовец и изпълнява различни магически обреди, които гонят силите на злото и мрака.Този празник става началото на човешкото спасение. Именно Иисус Христос, син Божи, второто лице на Светата Троица, целият му земен живот се състои в това нещо - да покаже на хората как трябва да живеят земния си живот, за да получат голямата награда.Благовещение e празник за всички християни независимо от традицията и църквата, към която принадлежат (православие, католицизъм, протестантство) и едно от най-големите тайнства в християнството. Според Библията на този ден Архангел Гавраил донася на Дева Мария благата вест, че тя е избраната да роди Спасителя на човечеството, сина Божий Иисус Христос.За него разказва Евангелието от Лука, глава 1, ст. 26-38. Празникът е утвърден от Православната църква през VII век. В България празникът се свързва по-често с идването на пролетта и затова на този ден задължително трябва да се яде „нещо зелено" (коприва, спанак, лапад и др.) Също така е традиция на този ден на трапезата да има риба, като обикновено се приготвя рибник - риба с ориз. Задължително се пече пита, която намазана с мед, се раздава на съседи и близки. Според народните вярвания на този „благ ден" по-леко и бързо зарастват всички рани, затова най-често тогава се дупчат ушите на малките момиченца. През деня всяка отрова губи силата си. Стопаните премитат къщите и дворовете си и палят огньове, които прескачат, за да не пострадат от змийско ухапване през лятото. Поради същата причина жените не работят. По Григорианския календар Благовещение се празнува на 25 март. Празникът се пада винаги през Великия пост и на него се разрешава риба. На празника празнуват всички с името Блага, Благо, Благовест, Благовеста, Благой, Благойна и други.

събота, 24 март 2012 г.

Местим стрелките с час напред

В неделя сутринта часовниците трябва да се преместят с час напред, тъй като в 3.00 часа на 25 март преминаваме към лятното часово време. Промяната се извършва в последната неделя на месец март. Връщането към астрономическото часово време ще се извърши в 4.00 часа на 28 октомври, когато часовниците ще се преместят с един час назад. Лятното часово време в България за първи път е въведено на 1 април 1979 година. Около 120 държави по света местят стрелките на часовниците всяка пролет и есен. Тази година за първи път промяна в часовото време ще направят Куба, Хаити, Мароко, Чили. Голяма част от страните в Азия и Южна Америка, както и държавите от Северна Африка преди време са местили стрелките, но по-късно са се отказали. Сред тях са Русия, Япония, Китай, Индия, Египет и др. Повечето държави в Африка пък никога не са правили промени в часовото време. Често се твърди, че първият предложил лятното часово време е Бенджамин Франклин със свое писмо до редактор на вестник „Парижки журнал" през 1784 г. Това предложение обаче било по-скоро с хумористичен нюанс и всъщност предлагало парижани да стават и да си лягат по-рано. За пръв път сериозно е предложено от Уилям Уилет в „Пилеене на дневна светлина",публикувана през 1907 г.. Той не успява да убеди британския парламент да го приеме, въпреки наличието на значително лоби. Идеята за лятно часово време за пръв път се въвежда на практика от германското правителство по време на Първата световна война в периода 30 април - 1 октомври 1916 г. Скоро след това Великобритания последва примера, като в началото въвежда лятно време от 21 май до 1 октомври 1916 г., пише в Уикипедия ./Дарик

петък, 23 март 2012 г.

Осмата сесия на общинския парламент наближава


В дневния ред на заседанието е залегнато създаването на общинско горско предприятие "Общински гори". 

На 29 март 2012г. от 09:30 ще се проведе осмото заседание на Общински съвет Средец. Дневния ред на сесията се състои от 19 точки.


1. Питания;
 2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Извършване на корекции по първоначалния бюджет на общината за 2012 година;
3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване по Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция / обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” по Оперативна програма (ОП) „Регионално развитие 2007-2013г.”.;
4. Докладна записка от д-р Надежда Палова – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Промяна в Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Средец и откриване на процедура за избор на обществен посредник;
 5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2011 година;
 6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на наемни цени на имоти общинска собственост;
7. Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Прекратяване на договор за учредено вещно право на безвъзмездно ползване върху имот - частна общинска собственост в с.Дюлево;
8.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Предоставяне под наем на части от имот - публична общинска собственост /ПОС/ с.Дебелт;
9.Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно ползване върху имот частна общинска собственост в гр.Средец;
10. Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Суходол;
11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №013037 и имот №013039 находящи се в землището на гр. Средец;
12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №54. 111 находящ се в землището на гр. Средец.
13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Продажба на земеделска земя от ОПФ, имот №038007 находящ се в землището на с. Голямо Буково;
14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;
15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Отчет на "Програма за управление на отпадъците" за 2011г. и Отчет за изпълнение на "Програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества вещества в община Средец" за 2011г.
16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Предоставяне за управление на Археологически резерват "Античен и средновековен град Деултум - Дебелт" на общински исторически музей - Средец;
17.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Създаване на общинско горско предприятие "Общински гори" гр. Средец;
18.  Докладна записка от инж. Иван Жабов - Кмет на община Средец относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци;
19. Докладна записка от д-р Красимира Кадийска - Георгиева - Председател на постоянната комисия по "Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане", относно: Отпускане на финансови помощи.

четвъртък, 22 март 2012 г.

С концерт посрещнахме първа пролет

С благотворителен концерт, организиран от СОУ "Св. св. Кирил и Методий" град Средец и Община Средец посрещнахме първа пролет. 
Препълнената зала на местното читалище с интерес изгледа подготвените изпълнения от различни школи и формации към читалище "Пробуда" и ученици от местната гимназия.
Сред официалните лица на концерта бяха кмета на общината инж. Иван Жабов и зам.кмета Николина Дамбулова.
По случай първа пролет днес трябваше учениците от училищата в Средец да се разходят из околностите на града, но със заповед тази инициатива беше отменена заради нахлуващите "екзотични" вируси. 

Катастрофа причини смъртта на 23 годишен младеж от Средец

23-годишен моторист е починал след катастрофа на пътя в Бургаско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Вчера около 09.15 часа на пътя Средец – Бургас настъпва катастрофа между мотоциклет "Сузуки" с бургаска регистрация, управляван от 23-годишния Б.В. от Средец, и лек автомобил "Фолксваген Голф" с бургаска регистрация, управляван от 49-годишния Д.Д. от Бургас. Вследствие инцидента на път за болницата е починал мотоциклетистът. Причините за катастрофата са, че водачът на лекия автомобил предприема неубедена и неправилна маневра завой на ляво за навлизане в земен път. В резултат на това не осигурява предимство на движещия се насреща с несъобразена скорост мотоциклетист. На двамата водачи е взета кръв за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство./пресцентър МВР

сряда, 21 март 2012 г.

Честита първа пролет!

Учениците от ІІІ "в" клас на СОУ "Св.св. Кирил и Методий" град Средец поздравяват своите съграждани за "Първа пролет" със своите авторски стихотворения, които "Средец Нюз" публикува. Можете да ги прочетете ТУК

"Еньова буля" и "Пеперуда" са кандидати за ЮНЕСКО

Местните обичаи от живото наследство на България като ритуалите "Еньова буля" и "Пеперуда" трябва да бъдат защитени от ЮНЕСКО. За това ще се бори Красимира Костова, директор на музея в град Средец. Според археоложката обаче тежката дума за тези обичаи трябва да си кажат етнолози и фолклористи. Обредите могат да бъдат включени и в туристически обиколки из Странджа, които се правят за гостите в Слънчев бряг и Несебър, обясниха на първо четене от общината в Средец. Обичаят "Еньова буля" е най- добре запазен в селата от Западна Странджа -Факия и Момина църква. "Пеперуда" пък е част от традиционния календарен цикъл на българите за измолване на дъжд, против суша и градушка, които са характерни за летния период.Стандарт 

понеделник, 19 март 2012 г.

Никой от властимащите не сдаде властта си

Никой от ръководството на Община Средец не се включи в инициативата "Мениджър за един ден" на Фондация „Джуниър Ачийвмънт България”, която  дава възможност на ученици от цялата страна да преживеят един реален работен ден като представители на бизнес средите, държавните институции и неправителствените организации.
Въпреки, че десетки общини и дори Президента на страната се включи в инициативата Средец  и тази година остана на страна. 

неделя, 18 март 2012 г.

Катастрофа край Средец уби на място каруцар

26-годишна шофьорка уби на място дядо от село Орлинци, който се предвижвал с каруца, пише Бесове.бг.  Пътният инцидент станал вчера  рано сутринта около 7.40 часа между селата Орлинци и Суходол, община Средец. Тогава младата жена от Карнобат М.В. управлявала лек автомобил "Фолксваген", но поради движение с несъобразена скорост застига и блъска движеща се отпред каруца, управлявана от 68-годишния М.М. От инцидента на място загива водача на каруцата. Работата по случая продължава.

събота, 17 март 2012 г.

"Пролетна промяна за дома" ще дари деца от Средец

Снимка: Вести.бг
На 15 март стартира нова национална благотворителна кампания "Пролетна промяна за дома", в която се включиха известни майки посланици, пише Vesti.bg Тя ще насърчава подпомагане на деца в неравностойно положение, като приканва хората да дарят дрехи, които да обновят за пролетта гардероба на децата от домове за деца, лишени от родителска грижа. Инициативата ще продължи до 30 април, като приемателни пунктове са магазините на "Ролпласт" в София. Събраните дрехи ще бъдат дарени на 14 дома за деца лишени от родителска грижа на възраст от 3 до 7 години. Това са домовете в Страхилово, Лесичево, Зелениково, Гурково, Стара Загора, София, Средец, Кюстендил, Плевен, Варна и Русе. В кампанията вече се включи и Коре Ерхард Янсон - посланикът на кралство Дания в България. Актрисата и певица Миленита и тв водещата Нели Атанасова - и двете майки на по две деца, специално дойдоха да подарят дрехи и играчки за децата в нужда. "Целта ни е да съберем дрехи и да насърчим и останалите хора да дарят дрехи, които да попълнят за пролетта гардероба на децата, лишени от родителска грижа. Това е един малък жест на помощ, но е ценен, когато едно дете има нужда. Децата в домовете имат нужда не само от материалната помощ. Те искат да знаят, че не са забравени, че ги ценим и ги обичаме като наши деца", сподели Светлин Николчев, организатор на кампанията пред Вести. 

петък, 16 март 2012 г.

Средец получава субсидия за предотвратяване на наводнения

Снимка: МРРБ
748 041.49 лв. отпускат на Средец

Днес в МРРБ са били подписани договорите за 26,5 млн. лева, които да бъдат разделени между 30 общини, сред които е и Средец. Министърът на регионалното развитие е връчила  чек със стойността на представител на всяка община, пише City Build
Средствата се отпускат по 2 схеми от Оперативна програма „Регионално развитие" - ВG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации" и ВG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащани мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини". Те са обявени на 1 юли 2010 г. Общият ресурс по двете схеми е 72.7 млн. лева. Собственият принос на бенефициентите трябва да бъде задължително 5%. До момента се изпълняват 75 договора, които са сключени през юни 2011 г.

Договорите, които бяха подписани днес, са от резервната листа. Проектните предложения са преминали успешно оценка през миналата година, но средства за тях не са достигнали.

Дейностите, които се финансират, са изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в населени места, включително:
  • почистване и разширяване на речното корито
  • разширяване на съществуващи диги
  • корекции на реки и дерета
  • защитни диги по речните и морските брегове
  • охранителни канали за защита на населени места от наводнения, предизвикани от повърхностни води
  • крайбрежни стени по речните и морските брегове.
Средства се осигуряват и за изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, ретензионни обеми, бентове, водоеми.

Чрез реализираните проекти по новите 30 договора се предвижда 137 903 души да бъдат облагодетелствани от инфраструктурата за предотвратяване на наводнения. 20 256.25 линейни метра съоръжения ще бъдат изградени, а 31 591.25 метра речни корита и дерета - почистени.

С подписването на днешните 30 договора, общата стойност на средствата от ОПРР за проекти за превенция на наводненията възлиза на над 100 млн. лева, съобщи министър Павлова. Тя допълни, че изплатените средства са около 28%.

От пролетта и лятото очакваме да се повиши значително темпът на усвояване на средствапо програмата. Общият размер на договорените средства по нея са 2,438 млрд. лв. или 78% от бюджета на ОПРР. Изплатените средства са 689 млн. лв. или 28%  от размера на договорените и 22% от бюджета на програмата, отчете министър Павлова.

Тя съобщи, че предстои публикуването на две нови схеми през тази година. Около 180 млн. лв. ще бъдат предоставени на 36-те общини, центрове на агломерационни ареали, за проекти за зелена и достъпна градска среда. 15 млн. лв. е размерът на средствата, които те ще получат за подготовка на списък с готови за финансиране проекти, които да бъдат включен в Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.
Ето и за какво ни дават парите: 
 Почистване и укрепване на коритото на  река Крива  река и участък от коритото на  река Факийска  в регулацията  на село Факия, община Средец за предотвратяване на  наводнения - 748 041.49 лв.

четвъртък, 15 март 2012 г.

"ЦОП" Средец стана на две години

"Център за обществена подкрепа" град Средец навърши своите две години. Годишнината се отбеляза с тържество и коктейл в салона на читалище "Пробуда" град Средец. 
"За тези две години сме дали над 1800 консултации на деца и техните семейства, работим по 75 случая, 45 от които са завършени успешно. Организирани бяха четири кръгли маси и две информационни кампании за приемна грижа, които дадоха своя резултат, а именно от една година на територията на град Средец има две професионални приемни семейства, които успешно и професионално отглеждат две деца, лишени от родителски грижи. С наша помощ беше извършена и реинтиграция на четири деца от биологичните им семейства от дом "Щурче". Това звучи много добре, но най-големия успех за нас са тези лъчезарни усмивки и спокойствието на  децата, които посещават центъра, ние се опитваме да ги правим и да се чувстват важни и се опитваме да ги държим в центъра на нещата, защото децата са тези, на които ние ще разчитаме в идните дни", каза директора на Центъра за обществена подкрепа в Средец Желязко Айрянов. 
На тържеството присъства и зам.кмета по социалните дейности Николина Дамбулова, която поздрави децата и екипа, който работи в центъра като им пожела повече усмивки. Рождения ден бе почетен и от директори и представители на учреждения в град Средец и от председателя на общинския съвет в Средец Надежда Палова.
След приветствието от страна на директора на центъра и зам.кмета залата се огласи от адмирациите на присъстващите за изпълнените стихове, танци и сценки от децата, посещаващи ЦОП Средец.
По-късно всички заедно отбелязаха празника и на коктейл.  Повече снимки от събитието можете да намерите ТУК


сряда, 14 март 2012 г.

Десетки позиции, никакво разбирателство за МБАЛ Средец

След около час и половина публично обсъждане относно  кандидатстването  по проект на Оперативна програма “Регионално развитие” за преструктуриране на МБАЛ Средец в Медицински център не се стигна до никакво решение. 
В дискусията участваха кмета на Средец инж.Иван Жабов, Председателя на Общински съвет Средец Надежда Палова, зам.кмета по здравеопазването на Средец Николина Дамбулова, зам.кмета по здравеопазването на Бургас д-р Лорис Мануейлян, Диана Авджиева, която е представител на РЗИ Бургас, директора на РЗОК - Бургас д-р Таня Макшева, зам. областния управител на област Бургас Златина Дукова, директора на МБАЛ Средец д-р Чавдар Карабаджаков, общински съветници, служители на Общинска администрация  и на МБАЛ Средец, както и граждани. 
Това публично обсъждане беше предложено на сесия от общински съветници и имаше за цел да чуе мнението на жителите на Средец по този важен за всички нас въпрос.
В началото на дискусията д-р Чавдар Карабаджаков представи моментното състояние на болницата, както и неговите виждания. Според него средствата, които бихме могли да получим от този проект са наистина необходими. 
Д-р Таня Макшева обърна внимание на пътеките, по които МБАЛ Средец обслужва своите пациенти. През 2008 година - 21 клинични пътеки; през 2009 - 16; през 2010 - 19; през 2011 само 3 пътеки, а през 2012 пътеките стават 5. "Община Средец има близо 16 000 население, от които 13 000 са здравно осигурени. Средец не може да захрани болница", заяви още д-р Макшева, която също е работила в МБАЛ Средец. "Имаме пари за трабант, не можем да караме мерцедес", допълни директора на РЗОК - Бургас.
На нож бяха позициите на общинските съветници Ненчо Ненчев и Димитър Янков. Ненчев подкрепи кандидатстването по оперативната програма и заяви, че на този етап може да се каже, че болницата е закрита. "Защо дават този 1 млн.лева да закрием болницата, а не да я запазим и подобрим", заяви Димитър Янков, който е твърдо за запазването и.
Въпроси бяха зададени и на д-р Мануейлян, който също е работил в тази болница. Част от въпросите бяха зададени от общински съветници. "Как е решен проблема с дофинансирането на МБАЛ Бургас", попита Димитър Янков, а Надежда Палова попита дали не може МБАЛ Средец да стане филиал на МБАЛ Бургас. "Общината дофинансира МБАЛ Бургас, но ние сме акционери, а болницата е акционерно дружество. За 2012 сме отпуснали 120 000 лева, от които 20 000 лева ще са за закупуване на техника.", заяви зам.кмета на Бургас. "Болницата трябва да има добра база и добри специалисти. На Средец не и трябва МБАЛ, а център за долекуване", допълни д-р Мануейлян.
"Сигурно ли е, че ще има кой да работи в този Медицински център", попита емоционално служител на МБАЛ Средец, която е силно разтревожена. 
"Виждам, че през 2011 МБАЛ е обслужвала по 3 клинични пътеки, а през 2012 обслужва по 5. Това не е ли знак, че има някакво подобрение и шанс да запазим болницата", заяви общинския съветник Димитър Калайджиев. 
Присъстващите заявиха, че може да се привлекат специалисти като им се предложи общинско жилище, работа на семейството им, училище и детска градина за децата им.
Участниците в дискусията изразиха противоречиви твърдения относно това дали болницата може да продължи да съществува и дали пък Медицинския център също ще последва съдбата на МБАЛ Средец. 
След дългите обсъждания до краен резултат не се стигна. 

вторник, 13 март 2012 г.

Ученик от Средец продължи в "България търси талант"


Седемнадесет годишния Иван Добрев, възпитаник на  СОУ "Св. св. Кирил и Методий" град Средец продължи напред във формата "България търси талант" по БТВ. 
Снощи се излъчи записа от кастинга, на който Иван се  яви. Въпреки, че не е избрал подходяща песен той показа своите вокални дадености, което му донесе три пъти "ДА" и продължи напред. 

                    
                     

С конкурс откриват талантливи малки художници

Конкурсът за детска рисунка "Странджа - край на славни воеводи и прочути певци" откри десетки талантливи деца в Средец. Конкурсът е организиран и е под патронажа на народния представител Стоян Гюзелев и е по повод националния празник на страната 3 март. 
В него участие взеха 35 деца с общо 40 произведения и са били оценявани от жури, оглавено от Лора Янева, която е член на съюза на бургаските художници, журналиста Петя Пеева и скулптура Атанас Приямов. 
В конкурса участие са взели възпитаници на училищата в селата Факия, Загорци, Дебелт и град Средец, както и на детски градини в Средец и Дебелт. 
Победител и първо място зае Ваня Димитрова от село Дебелт, а плакет за второ  и трето място взеха съответно Ивета Проданова от град Средец и Станислав Катъров от село Дебелт. 
Поощрителна награда взеха клубовете "Сръчковци" и "Родолюбец". Всички участници в конкурса получиха грамота от народния избраник, а училищата, детските градини и клубовете получиха и поздравителен адрес.
Начало и финал на награждаването бяха танцовите изпълненията на деца от ОДЗ 1 и ОДЗ 2 в град Средец. 
           

понеделник, 12 март 2012 г.

Интервю с шефа на МБАЛ Средец д-р Чавдар Карабаджаков


д-р Чавдар Карабаджаков
- Г-н Карабаджаков, утре ще се проведе обществено обсъждане относно преструктурирането на МБАЛ Средец. Участие в това обсъждане трябва да вземат жителите на Средец. Разкажете малко повече за да може нашите съграждани да са по-подготвени. На две заседание Общински съвет Средец се занима с кандидатстването за тази сума. Общинските съветници приеха докладната на г-н Жабов. Какво стана след това?

  Принципал на болницата е Общинския съвет .  В докладната кметът поиска принципно съгласие за кандидатстване  до толкова, до колкото такова изрично се искаше писмено от  Кмета  за Министерството на регионално развитие със срок  на следващия ден . 
След това, в деня преди  сесията на която се прие бюджета на Община Средец  се състоя  съвещание на  комисиите  специално по въпроса за финансирането на болницата и за 2012 г. Повод за това беше представената от мен докладна за финасовото състояние и функциите на болницата, както и  разработения проектобюджет на МБАЛ – Средец  за 2012 г. На това съвещание стана ясно, че по въпроса  за кандидатстването, въпреки   даденото становище  общинските съветници са силно разколебани и са взели решение да  направят обществено обсъждане.
 Съвсенм накратко, хората трябва да знаят, че  от края на 2010 г. изискванията  за  осъществяване на лечебна дейност в болниците са разписани в нови стандарти и  за 2011 година издадените разрешения за дейност на Лечебните заведения бяха преразгледани и преиздадени от МЗ в съответствие с тях.  Това наложи да закрием три от основните отделения на болницата : неврологично, хирургично и  отделението по хемодиализа. Болницата получи разрешение само за медицински специалности по вътрешни болести, детски болести  и образна диагностика. Във връзка с това, беше извършено съответно престуктуриране и съкращение на персонал. Трябва да подчертая, че изискванията не позволяват по нататъчни съкращениия.
През цялата 2011 г., болницата работи в условия на постоянно недофинансиране.   Вместо по 17 пътеки, договора с РЗОК/НЗОК включваше само 3 . Пневмония за деца и за възрастни..и бронхиолит при деца.  Лимита определен от Касата беше  изчислен само за заболяванията от тези диагнози за предходната година  за населението на Община Средец  и  покриваше едва  средствата за фонд работна заплата на персонала.
Тъй като, болницата няма други источници за финансиране през изминалата  година,  недофинансирането доведе до неразплатени задължения в размер над сто хияди лева. През настоящата година  положението е същото и  неплатените сметки растат всеки месец. Болницата продължава да се декапитализира.
Изчисленията показват,че  недофинансирането и тази година ще е в размер на около 15 хиляди лева на месец. Трябва да подчертая,че тази сума на месец ще е необходима,само за да се поддържа  е к з и с т е н ц  м и н  и м у м а   на болницата. 
За да се приведе материалната база на болницата в съответствие с всички изисквания за Многопрофилна болница , ще са необходими много повече финансови средства за капиталови разходи.
Несигурен остава  проблема, с обезпечаване на  необходимия  медицински персонал  който се изисква  за изпълнение на  договорените клинични пътеки.  Основния екип  от двама лекари със специалност вътрешни болести и пулмология,  пътува от гр.Бургас. Единия лекар с специалност детски болести   също живее  и пътува от Бургас. Такова е положението със специалистите по образна диагностика в рентгеново отделение на болницата.Четирима от лекарите живеещи в гр.Средец нямат придобита специалност или имат специалности, които не съответстват за съответните клинични пътеки за които има договор болницата.Само завеждащата детско отделение д.р Генчева е утвърден специалист педиатър със значителен професионален опит, но макар от скоро работи след пенсионирането си. Като се има предвид, че в гр.Бургас са разкрити и предстои да се разкрият още нови многопрофилни  болници, привличането на специалисти на работа в„МБАЛ Средец” ЕООД за напред ще става все по трудно , да не кажа - невъзможно.
 В заключение, колкото и да е трудно за всички в гр.Средец, имам предвид, населението в града, селата  и общинските съветници, трябва да се приеме факта, че в този вид и в такова декапитализирано  състояние, болницата не може да съществува още дълго.
 От всичко изложено се налага извода, че най-разумно е многопрофилната болница да се преобразува в медицински център, което ще позволи на община Средец да кандидатства по схемата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”.
От друга страна -  за да се осигури освен извънболничната помощ чрез медицинския център с който ще се слее многопрофилната болница, трябва да се обмисли възможността за създаване на лечебно заведение  „Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация” в тази част на сградата, която ще остане свободна след обособяването на медицинския център. В нея ще могат да се приемат  повече пациенти, с различни заболявания  които се нуждаят от лечение в болнични условия. Освен това ,  изискванията за такъв тип болници не са толкова големи, колкото за Многопрофилните  и ресурсите с които разплага МБАЛ Средец сега , с малки инвестиционни разходи ще бъдат достатъчни .       
 - Какво печели и какво губи Средец ако не се преструктурира МБАЛ Средец.

Ако  не се преструктурира МБАЛ – Средец    града   ще загуби  средства  в размер до 1 милион лева   които са предназначени за  обновяване на  Медицинския център    като сграда :  саниране  , ремонт  на кабинетите в съответствие с всички изисквания ,нова съвременна апаратура за диагностика, санитарен транспорт.  Това всъщност са  средства за капиталови разходи, каквито  на Общината  са липсвали и  сега липсват в достатъчен размер за да покрие  новите медицински стандарти. 
Ще остане с една  декапитализирана болница със силно свити възможности да  осъществява  активно лечение на все по малък  брой пациенти, която ще изисква все повече средства  за дофинансиране от страна на Общината ,която  ще трябва да бъде затворена ,ако някой от лекарите напусне.  

Обществено обсъждане за преструктуриране на МБАЛ Средец ще се проведе утре

Кметът на Община Средец е отправил покана към населението на Средец да вземе участие в обществено обсъждане, което ще се проведе на 13 март 2012 година в зала №1 на Общинска администрация Средец от 17:00 часа, се пише в прессъобщение на Община Средец. 
Обсъждането се организира във връзка с кандидатстването за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.
Конкретната цел на схемата е подобряване възможностите за достъп на диагностика, лечение и долекуване на населението в малки общини. Чрез този проект общината ще има възможност да получи 1 млн. лева за закупуване на медицинска апаратура и извършване на строително-монтажни работи за привеждане на помещенията за инсталация на закупената апаратура и подобряване на помещенията за обособяване на медицински център.
Темата на дискусията е настина твърде важна, за което е нужно присъствие на жителите на Средец. 

неделя, 11 март 2012 г.

Шоуменът Рафи взриви Бургас с първата си песен

Победителят в първия сезон на Х Фактор Рафи Бохосян взриви центъра на Бургас с първата си песен. Днес той записа и клип към нея пред сградата на община Бургас пред десетки фенове, като първоначалните снимки бяха в Лондон. Преди началото на снимките Рафи повдигна настроението с няколко известни парчета, а по-късно представи и своето, което въпреки, че няма още име  накара присъстващите да си го пеят.
Като истински режисьор, Рафи подреди публиката и я накара да танцува. По - късно десетките фенове последваха Рафи по централната улица "Александровска" до морската градина и плажа на Бургас, където продължиха снимките.
Час преди да стартират снимките Рафи се включи на живо в ефира на "Нова ТВ".


           

Намериха таланта на Бургас

Вчера вечерта се проведе финала на "Бургас търси своя талант 2", организирано от  Face Stars. Припомняме, че кастинг за таланти имаше и в град Средец. 
Вчера в 19:00 часа десетки младежи изпълниха зала №1 на Младежки културен център град Бургас, където присъства и камера на "Средец Нюз". 
Победител в изданието стана певицата Мария, която спечели едноседмична екскурзия за двама във Варна + джобни. Всички финалисти ще участват във филм на Face Stars.
Голям шанс да грабне наградата имаше 18 годишния Георги Вълков от Средец, който пееше в дует с бийтбоксера Искрата. Според фенове на "Георги и Искрата" смс вота е бил фалшифициран, продуцентите на формата обаче са категорични, че няма такава вероятност.
           

събота, 10 март 2012 г.

Хванаха трима, задигнали 330 кг метал от "Пластмасови изделия" в Средец

Полицаите в Средец са установили апашите, крали от завода за преработка и изработка на пластмасови изделия в града, пише Бесове. Те задигнали два ел. двигателя, барабан за товарен автомобил, метален капак от шахта и метални орнаменти. Крадците са са криминално проявените : А.Д., 25 годишен, Д.Т., 22 годишен, Й.А., 21 годишен и С.М., 39 годишен, всички от Средец. Установено е, че по-късно те са предали откраднатите вещи в пункт за изкупуване на черни и цветни метали, разположен в Средец, като за общото количество желязото / 330 кг. / получили  сумата от 137 лв. Работата по случая продължава.

Кукери гонят злото от Дебелт

Кукери гонят злото в най-голямото село в общината. В момента те все още обикалят по домовете, но към 15:00 часа в центъра на Дебелт ще бъде извършен ритуала по заораването за да бъде плодородна годината. 

Повече снимки ТУК

петък, 9 март 2012 г.

Любимият мост на Бургас затваря за ремонт за пет месеца‎

снимка: Интернет
Мостът на плажа в Бургас, който е едно от предпочитаните за разходка места в града, през лятото ще бъде затворен за ремонт, който ще продължи пет месеца, съобщиха от общината. Реконструкцията на съоръжението е част от проект за създаването на туристически маршрут между Мостика и остров "Света Анастасия". Идеята е островът  да се превърне в културно-историческа атракция за туристите. Проектът е на стойност над 5.5 млн. лв. Връзката между моста и острова ще се осъществява от малък кораб. Ще бъдат изградени и пасажерски кейове на двете места. "Вече са стартирани процедурите за избор на изпълнител на строително-монтажните работи на Мостика и острова. Очакваме да се включат повече бургаски фирми, за да може бургаският бизнес да работи за града си", заяви при представянето на проекта кметът на града Димитър Николов. По проекта са предвидени средства и за разработване на пълна маркетингова стратегия, която да превърне не само остров "Света Анастасия", но и Бургас в привлекателна туристическа дестинация с интересни маршрути в града и привлекателни атракции на самия Остров. Там ще бъдат възстановени и реставрирани църквата и манастирският комплекс, ще се реконструира пристанът и откритите пространства и ще се създаде достъпна среда за хората с увреждания. В манастирската лекарна ще могат да се опитат билков чай и различни ликьори по традиционна рецепта. За ресторанта, който ще носи името "100 години назад" специално от Регионален исторически музей Бургас са предоставили автентични бургаски рецепти от миналото, по които ще се приготвят ястията. Със специално художествено осветление ще бъдат представени природните феномени "Гъбата", "Дракона" и "Вкаменения пиратски кораб". На Острова ще се изгради и малка сцена на открито, която ще е подходяща за концерти и театрални спектакли. / Дневник

Цигарите с нови 14 шокиращи надписа


Снимка: Здраве-бг

Европейската комисия одобри нови 14 предупредителни надписа, които ще могат да бъдат отпечатвани върху кутиите с цигари. Ужасяващите предупреждения са избрани сред 24 първоначално предложени и са били одобрени от фокус групи с граждани от всяка от 27-те страни от Европейския съюз, съобщава БНТ, цитиран от Бесове.бг
Предупредителните надписи по цигарените кутии са задължителни от 2003 година и трябва периодично да бъдат сменяни. Смята се, че по-голямата част от активните пушачи са наясно с вредите, които нанасят пряко върху здравето си, но подценяват цялостната картина на опасностите, които причинява тютюнопушенето. Европейската комисия твърди, че напечатаните върху кутиите предупреждения оказват положително влияние върху пушачите. Но за да са ефективни, те трябва да бъдат често променяни. В същото време нови изследвания доказват, че пушенето оказва влияние върху развиването на рак на устната кухина и гърлото, върху намалението на зрението и заболяванията на венците. Родителите пушачи дават лош пример на децата си. Ето защо новите надписи, които трябва да бъдат отпечатвани са "Тютюнопушенето предизвиква рак на гърлото", "Тютюнопушенето увеличава риска от ослепяване", "Децата на пушачите могат да станат пушачи по-лесно". Държавите от Европейския съюз имат две години, за да започнат да отпечатват новите надписи върху кутиите с цигари. Директивата за тютюневите продукти дава право на отделните страни да отпечатват и картинни предупреждения, например на разяден бял дроб. Това правят в Белгия, Великобритания, Румъния, Латвия, Франция, Малта, Испания, Унгария и Дания. Някои от останалите държави също смятат да започнат да прилагат тази практика.