събота, 31 март 2012 г.

На 12 май ще чистим Средец

Община Средец се включва в националната кампания "Да изчистим България за един ден", която ще се състои на 12 май. Отговорник за организация по почистването е инж. Мариела Гъркова, която е гл.специалист "Екология" към Общинска администрация Средец. 
Обектите, които ще бъдат почистени са 3 и са разположени на 36 дка. Най-големият обект е изхода на града по посока град Ямбол, включително и под моста на река Средецка, дигата и край самата река. Вторият обект е отбивката за село Росеново и срещуположния терен край блокове 17-19 на ул.Преображенска. Зелените площи  по западното дере на Средец са третия обект.