четвъртък, 29 март 2012 г.

Ще се създава предприятие "Общински гори"


Създаване на общинско горско предприятие "Общински гори" гласуваха общинските съветници на днешната сесия. Община Средец е най-голямата по площ територия в област Бургас и разполага с 21 800 хектара гори.

Директора на "Горско стопанство" Средец и общински съветник Димитър Янков не участва в дебатите и не гласува. 
"Жалко, че г-н Янков няма да участва в дебатите, защото той е един много добър специалист. Това общинско предприятие ще разполага с доста големи ресурси. Приемам идеята да се създаде добре. С него общината ще има и по-голяма печалба въпреки, че в началото ще е трудно" заяви Георги Георгиев от БСП.
Стана ясно, че самото предприятие ще се издържа от бюджета. Предстои да се изготви процедура за избиране на директор на предприятието.
Ето и как гласуваха общинските съветници за създаването на "Общински гори":
За - 12; против - 0; въздържал се - 3
Георги Вълчев - Въздържал се
Георги Георгиев - За
Димитър Калайджиев - За
Динко Цъцаров - Въздържал се
Иван Димов - За
Иванка Ковачева - За
Красимира Георгиева - За
Марин Клинков - За
Надежда Палова - За
Никола Чолаков - За
Петър Ангелов - Въздържал се
Петьо Колеолов - За
Стоянка Иванова - За
Янка Стойчева - За
Янко Германов - За