четвъртък, 29 март 2012 г.

БСП и ГЕРБ на нож заради омбудсмана

Бойчо Колелиев, снимка: Средец Нюз
Институцията "Обществен посредник" изправи на нож общинските съветници на управляващите и опозицията в Средец. Умишлено и публикуваме и детайлите от изказванията на съветниците. 
"От името на групата съветници на Българската социалистическа партия искам да заяви следното: Считам, че Общинския съвет не трябва да взима решение, с което да променя правилника за организацията и дейността на Обществения посредник поради това, че на Община Средец не и е необходима фигурата на Обществен посредник. Мога и да се аргументирам за това и ще ви предложа проект за решение. От справката, която направих е видно, че от 263 общини в България Обществени посредници са избрали в 22 общини, от които в най-големите градове в България София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, а другите са общини близки до Средец като население. От 13 общини в областта Обществен посредник има само в Бургас, Средец и Поморие. При сегашните условия в страната не е необходимо да се извършват разходи за тази дейност." заяви Никола Чолаков от БСП. "Общественият посредник е необходим за големите градове. Общественият посредник съдейства на гражданите за осъществяването на правата им пред органите на местното самоуправление и местната администрация. При това население не е необходимо да има обществен посредник.", допълни Чолаков и призова общинските съветници да подкрепят неговото решение, а именно Общинския съвет да освободи обществения посредник, поради завършване на мандата му  и да не избере нов, т.е. институцията Обществен посредник в Средец да бъде закрита. Според Чолаков премахването на фигурата Омбудсман би спестило средства на Общината. 
"Аз съм изненадан от предложението на г-н Чолаков, поради факта, че именно техните представители през миналия мандат избраха Обществен посредник. И без да коментирам по същество това предложение искам само да попитам: Означавали това, че когато друга партия е на влас в Средец не трябва да има Обществен посредник?", заяви Георги Вълчев от ГЕРБ.
"Преди пет години същите ли бяха аргументите при назначаването на г-н Колелиев?", попита съветничката Иванка Ковачева от ГЕРБ.
"Твърдото ми убеждение е, че за политически партии и политика можем да говорим един месец преди и един месец след общинските избори, както и в началото на мандата, когато преструктурираме общинския съвет, избираме негов председател... С това политическия елемент в Общинския съвет според мен се изчерпва. За какви партии говорите, когато Общинския съвет има да решава извън политическите въпроси. Приемете, че е направена грешка. Ако ви кажа, че е направена грешка това ще промени ли становището ви? Вие пак тръгвате с идеологемите в главите си.", отвърна Чолаков.
"Нямала съм никакви идеологеми, а исках да кажа, че нашата община винаги е имала финансови проблеми", заяви Ковачева. 
"Смятам, че трябва да взема отношение по въпроса. Тези аргументи, които г-н Чолаков изложи нямат нищо общо с истината и това е абсолютно политическо решение и тогава беше и сега е, но тогава беше с обратен знак за БСП.  Преди малко с това решение вие обричате общината да загуби всякакво здравно обслужване. На този етап Общината не може да издържа една болница и това ще доведе до нейното закриване, но ако имахме някакъв медицински център все на нещо щяхме да разчитаме", заяви Омбудсмана Бойчо Колелиев, който е и бивш кмет на Средец. "Сега отново се предлага закриване на една институция. Всяка община сама за себе си решава дали да има Обмудсман и аз ще ви кажа защо няма в много общини. Защото с този квалифициран избор, който е предвиден в закона много трудно се набира мнозинство от 2/3 просто по политически причини. Тук не се гласува по съвест, а по партийна линия. Защо не е от твое име г-н Чолаков, а е от името на БСП, това не е ли политическо решение? И не е вярно това, че във време на криза хората нямат нужда от посредник. Напротив! Много хора искат да говорят с кмета, но той има само един приемен ден в седмицата, а институцията Обществен посредник е призвана да се занимава единствено с проблемите на хората. Така, че недей те заради мен да махате институцията. Институцията навремето БСП се съгласиха да я разкрият и да изберат мене за да не бъда кандидат за кмет тогава." заяви още Бойчо Колелиев, който бе прекъснат от ръкопляскания от страна на гражданите. 
Никола Чолаков се аргументира и с факта, че  за 260 работни дни Омбудсмана има само 270 посещения и жалби. "Това не е бакалия, аптека или адвокатска кантора, г-н Чолаков", отвърна му Колелиев.
Въпреки дебатите общинските съветници запазиха институцията Обществен посредник и избраха комисия, която да открие да се занимае с откриването на процедура за избор на нов омбудсман. В комисията влизат следните общински съветници:
1.Надежда Палова - председател
2.Иванка Ковачева
3.Никола Чолаков
4.Димитър Янков
5.Стоянка Иванова