четвъртък, 29 март 2012 г.

Три сесии дебати, едно обществено обсъждане и накрая отказ

Снимка: Архив
След два месеца дебати общинските съветници гласуваха "Против" докладната на градоначалника Иван Жабов за кандидатстване по проект на Оперативна програма “Регионално развитие” за преструктуриране на МБАЛ Средец в Медицински център.
 "Досега в този общински съвет никога не е имало толкова дебати по отношение на кандидатстване на нашата община по определени проекти на европейски програми. Винаги Общинския съвет е подкрепял кандидатстването. Какво смущава общинските съветници да не приемат единодушно кандидатстването по този проект. С този проект ние ще сложим край на болничната помощ на територията на община Средец. Това не се е случвало в най-новата история на нашата община, а именно да няма болнично заведение. В конкретните цели на схемата ние се вписваме само в първата цел - достъп до диагностика. Но  лечение и долекуване  с този проект няма да има.", заяви Председателя на групата общински съветници на БСП Георги Георгиев, който сложи начало на самия дебат. "Аз предлагам и бих гласувал с чиста съвест тази докладна записка и този проект за решение, ако отсъстваше точка две, а именно, че ще закрием МБАЛ Средец. Аз ви предлагам следната редакция на точка две, която мисля, че не противоречи на схемата, по която кандидатства Община Средец.: "Общински съвет Средец декларира, че "МБАЛ Средец" ООД в рамките на срока за изпълнение на проекта ще бъде преструктурирана в болница за долекуване." Мисля, че не противоречи на схемата, по която кандидатстваме и мисля, че такова решение ще бъде прието", допълни соц.шефа в Средец.
Отговор на предложението на Георги Георгиев дадоха от общинска администрация, след запитване от страна на Председателя на общинския съвет Надежда Палова. Ето какво отговориха от Общинска администрация: "Когато се кандидатства по някаква оперативна програма трябва да се спазват стриктно правилата на управляващия орган. В насоките на кандидатстване управляващия орган е казал какви точно решения трябва да вземе Общинския съвет за да може да кандидатстваме и да може да бъде финансиран този проект. Не можем да правим волни програми. Или приемате така, както е изискването на управляващия орган, уважаеми общински съветници, или не го приемате, няма да пишем проект. Крайно време е да вземем някакво решение".
"От скоро има промени в здравеопазването. Има нов здравен Министър на здравеопазването, което доказва, че до сега водената политика от изминалите здравни министри не е била адекватна. Аз съм убеден, че точно в този период, когато ние взимаме решение, а предстои новия министър да изложи своите виждания по отношение на здравната реформа в страната ще сгрешим, ако приемем така предложеното решение. И аз мисля, че това което предложих не противоречи на схемата, по която кандидатстваме." продължи отново Георги Георгиев.
Публикуваме и самото поименно гласуване:

Георги Вълчев - Против
Георги Георгиев - Против
Димитър Янков - Против
Димитър Калайджиев - За
Динко Цъцаров - Против
Иван Димов - За
Иванка Ковачева - За
Красимира Георгиева - Против
Марин Клинков - За
Надежда Палова - За
Никола Чолаков - За
Петър Ангелов - Против
Петьо Колеолов - Въздържал се
Стоянка Иванова - Въздържал се
Янка Стойчева - Въздържал се
Янко Германов - Против