сряда, 27 ноември 2013 г.

Общината ще раздава компостери до 4 декември

снимка: интернет
Градовете Бургас и Лозенград започват изпълнението на нов екологичен проект „Изграждане на капацитет за управление на биоразградимите отпадъци в трансграничния регион на Бургас и Къркларели", който се ръководи от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас. Целта на проекта е подобряване качеството на живот в трансграничния регион чрез въвеждане на механизми за устойчиво управление на отпадъците. Във връзка с това Община Средец съобщава, че ще предостави на заинтересованото населението съдове за домашно компостиране на биоразградими отпадъци, които да ползват в собствените си градини. Домакинствата ще бъдат обучени как да оползотворяват биоразградимите отпадъци и как да произведат качествен компост. За повече информация и за всички, който желаят да получат компостер могат да се обърнат към общинската администрация  до 04 декември.