петък, 8 ноември 2013 г.

Проектът за бюджет 2014 на Средец тръгва на турне из общината

 Кметът на Средец Иван Жабов, кани гражданите от всички населени места в общината, общинските съветници, представителите на бизнеса, НПО / читалища, младежки, спортни организации, ръководителите на училища, детски градини, детска ясла, социални заведения за публично обсъждане на Бюджета на Община Средец за 2014 година. Обсъждането ще се състои съгласно приложения план график по населени места: 

 1.За селата Горно Ябълково и Долно Ябълково.Събранието ще се проведе в с.Горно Ябълково на 19.11.2013г. от 9,30 часа. в магазина;
 2.с.Момина Църква на 19.11.2013 г. от 11,30 часа в Читалището;
 3.с.Пънчево на 19.11.2013 г. от 13,00 часа в кметството;
4с.Росеново на 19.11.2013 г. от 14,00 ч. в кметството;
5.с.Факия на 19.11.2013г. от 18,00 ч. в ресторанта на РПК;
6.За селата Варовник и Богданово. Събранието ще се проведе в с.Богданово на 20.11.2013г. от 9,30 в магазина;
7.За селата Голямо Буково, Белеврен, Кирово, Граничар, Тракийци.Събранието ще се проведе в с.Голямо Буково на 20.11.2013г. от 11,30 ч. в кметството;
8.с.Дебелт на 20.11.2013 г. от 18,30 в Читалището
9.с.Белила на 21.11.2013г. от 9,30 часа в кметството;
10.с.Загорци на 21.11.201г. от 10,30 ч. в Клуб на пенсионера;
11.с.Суходол на 21.11.2013г. от 12,00 ч. в Клуб на пенсионера;
12.с.Орлинци на 21.11.2013г. от 13,30 ч. в Клуб на пенсионера;
13.с.Малина на 21.11.2013г. от 15,00 ч. в Клуб на пенсионера;
14.с.Зорница на 22.11.2013 г. . от 10,00 ч в Читалището;
15.с.Радойново на 22.11.2013г. от 12,00 в Читалището;
16.с.Драка на 22.11.2013г. от 13,30 в Читалището;
17.с.Проход на 26.11.2013 г . от 10,00 ч. в Клуб на пенсионера ;
18.с.Бистрец на 26.11.2013г. от 11,30 ч. в Клуб на пенсионера;
19.с.Кубадин на 26.11.2013 г. от 13,30 в ресторанта ;
20.гр.Средец на 26.11.2013 г. от 18,00 в Зала 1 на общината;
21.с.Светлина на 27.11.2013г. от 9,30 ч. в Читалището;
22.с.Драчево на 27.11.2013 г. от 11,00 ч.в Клуба на пенсионера;
23.с.Дюлево на 27.11.2013г.от 18,00 ч. в Читалището;
24.с.Вълчаново на 28.11.2013г. от 10,00 часа в Клуб на пенсионера;
25.За селата Сливово, С.Камене , Гранитец. Събранието ще се проведе в с.Сливово на 28.11.2013 г.12,00 в магазина на РПК