сряда, 18 юни 2014 г.

Съветник предлага общината да отпуска стипендии на учащи

Общинският съветник Димитър Калайджиев е входирал докладна записка в деловоството на местния парламент за приемане на Правилник за отпускането на стипендии от Община Средец. „Средната работна заплата в Община Средец е от най-ниските в Източна България, което силно ограничава възможностите на родителите да инвестират в образoвание на децата си. В съвременното общество, без подходящо образoвание е невъзможно да се реализират нашите деца. Липсата на подходящо образовани кадри прави непривлекателна общината ни за инвеститорите и бизнеса. Всички ние сме свидетели колко средства отделя Община Средец за пътуване на специалисти от други общини”, се казва в мотивите на Калайджиев. „ЗМСМА дава пълномощия на всеки Общински съвет да приеме правилник за отпускане на стипендии - за да стимулира надарени деца, деца на социално слаби родители, да инвестира в образoвание и повишаване на интелектуалното богатство на Община Средец”, заявява още общинският съветник. Неговото предложение е местният парламент да приеме Правилник за отпускане на стипендии от общинската администрация. Димитър Калайджиев е разработил и примерен правилник. Според него стипендии се отпускат на учащи, имащи адресна регистрация на територията на общината и тези които учат висше образование, записани в редовна форма. Студентите, следващи по специалности, от които има недостиг в Средец, е друг критерии. Стипендия може да получат и учащи, месечният доход на член на семейството на които не надхвърля размера на установената за страната минимална работна заплата, както и тези, които през последният семестър или курс имат успех над 4.00. Цялото предложение е качено на сайта на община Средец.