вторник, 21 февруари 2017 г.

Министерството на отбраната даде Военния клуб на общината

Община Средец получи сградата на бившия Военен клуб, който се намира на улица "Димитър Благоев" в града. Вторият кабинет на Бойко Борисов реши на последното си заседание да прехвърли собствеността на Общината. 

Помещенията ще се използват за изпълнението на културни прояви, военно-патриотична дейност и създаването на музейна сбирка. До решението на Министерски съвет се стигна, след като на 5-и юли 2016 година в деловодството на Министерството на отбраната бе входирано искане, подписано от 3 500 жители на община Средец. 

В него те настояват сградата на Военния клуб да бъде прехвърлена безвъзмездно от военното ведомство на Общината.