петък, 25 октомври 2013 г.

Общинският съвет избра пореден почетен гражданин на Средец

Ангел Ангелов, снимка: Флагман
С 14 гласа "За" Общинският съвет в Средец реши да бъде удостоен със званието "Почетен гражданин на Община Средец" Ангел Ангелов. 
Докладната бе внесена от кмета на Община Средец инж. Иван Жабов.
Ангел Ангелов е роден на 21.02.1959 г. Завършил е висше образование в държавния икономически институт във Варна, специалност „Счетоводна отчетност”. Ангелов е бизнесмен, предприемач и селскостопански производител на територията на община Средец. Обработва над 60 хиляди декара земя в землищата на общината, като осигурява работа на много от жителите на селата. Той е основният хлебопроизводител в региона.  Председател е на Ловно – рибарско дружество
.