петък, 13 декември 2013 г.

Участвайте в анкетата на община Средец


Във връзка с разработването на Общински план за развитие на община Средец за новия програмен период 2014 - 2020г. е необходимо администрацията да се запознае по-подробно с потребностите на общността на територията на община Средец. За набирането на тази информация е необходимо да бъдат попълнени Анкетни карти, които са публикувани на сайта на Община Средец (http://sredets.bg/) в меню „Информация европейски проекти” подменю „Анкети”. Анкетните карти за предназначени за попълване от представители на бизнес

а, представители на гражданското общество и служители от администрацията.