петък, 11 април 2014 г.

В четвъртък се събират представителите на партиите, за да определят съставите на СИК-овете

Кметът на Средец Иван Жабов покани упълномощените представители на най-големите партии, за да определят съставите на секционните избирателни комисии. Консултациите ще се проведат на 17 април в сградата на общинската администрация.  В тях участват парламентарно представените партии и коалиции ГЕРБ, Коалиция за България,  ДПС, АТАКА и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени -  НДСВ  и Синята коалиция. 
Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Председателят,  заместник-председателя  и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.