петък, 18 април 2014 г.

Ученици посетиха съда в Средец в деня на Конституцията

В деня на Конституцията и тази година ученици от  СОУ „Св.св.Кирил и Методий” и техния преподавател Румяна Джермова посетиха съда в Средец. Възпитаниците на гимназията посетиха съдебната зала, за да научат правилата за поведение в съда. От срещата с председателя на съда и районния прокурор, учениците се запознаха с историята, структурата и дейността на районния правораздавателен орган,  като част от цялата съдебна система.
На достъпен език беше представено начина на придвижване на едно дело, възможностите за обжалване на по-горна инстанция и постановяването на решение. Учениците имаха възможност да видят кои техни проблеми като граждани могат да бъдат съотнесени и защитавани от тази институция и как да оформят документите, които искат да подадат. Учениците останаха доволни от направената обиколка в Районния съд.