събота, 3 май 2014 г.

С 81 хил. лв. рекламират "Деултум - врата към загадъчната Странджа"

81 хиляди лева ще бъдат вложени в популяризирането на проекта "Деултум - врата към загадъчната Странджа". Вече е обявена обществена поръчка, като кандидатите да го рекламират могат да кандидатстват по две обособени позиции. С парите се предвижда да бъдат изработени билбордове, които ще бъдат монтирани на работните площадки пред обновяваните сгради по настоящия проект. Ще се направят и два броя табели, които ще бъдат монтирани след цялостното реализиране на проекта. Ще бъдат направени още сайт и рекламни листовки. Предвижда се да бъдат създадени и аудио гидове за индивидуални посетители на Археологическата база и Резервата „Деултум”. Бургаска Регионална Туристическа Асоциация (БРТА), която е партньор по проект "Деултум - врата към загадъчната Странджа", ще разработи съдържанието на беседата за аудио гидовете, както и съдържанието на туристическите брошури, уеб страница, пътеводител и тематични флаери, както и ще организира експедиентския тур за журналисти и участието в туристическите изложения. Избраната в резултат на проведената обществена поръчка фирма ще оформи и отпечата рекламните материали. Всъщност това е само една малка част от проекта. Една от основните дейности по него са строително-монтажните работи в Археологическия резерват. Строителните дейности са основно по два обекта и са около 2 млн. лева, от които 1.5 милиона лв. са предвидени основно за село Дебелт. Предвидено е изграждане на Посетителски и информационен център „Гейманова къща” в град Средец. В Археологическия резерват ще бъдат ремонтирани и модернизирани седем сгради. Ремонтните дейности предвиждат подмяна на дограми, подмяна на ВиК и ел. инсталация, отопление и вентилация, изграждане на Лапидариум. Една от атракциите, предвидени в проекта, са участие на посетителите в обработка на керамични фрагменти от археологическите разкопки, както и многобройни сгради за експониране на културните паметници и изграждане на атракциони, където ще бъдат представени римски обичаи. Предвидено е обучение на 4 екскурзоводи и аниматори в Археологическия резерват Деултум и двама за работа в просветителския информационен център. Продължителността на проекта е 24 месеца. Това е един от най-важните проекти за Община Средец, който цели не само да популяризира региона, но и да създаде нови работни места.