петък, 9 май 2014 г.

Ръководителят на червенокръстците в Средец бе отличена със звание „Заслужил деятел на БЧК”

Една от 17-те наградени на тържеството на областната структура на БЧК – Бургас със значка и звание „Заслужил деятел на БЧК" бе Радостина Праматарова, ръководител на общинската червенокръстка организация в Средец. Праматарова разказа, че нейната червенокръстка история започва през 1981, след завършването на медицинско училище, когато включва в организацията като доброволец. От тогава върви по пътя на Червения кръст и успява да запали и да направи съпричастни други хора към идеята." Върша тази работа с огромно удоволствие. Едва ли има някой от тук присъстващите който би казал обратното. Ние наистина от сърце вършим тази работа и тя ни зарежда с енергия и ни дава желанието да продължаваме напред", каза Праматарова. Освен дългогодишен деятел на Червения кръст в Средец тя е създател на неправителствената организация „Бяла лястовица" и на дома за възрастни хора в Средец, който съществува вече десет години. Праматарова сподели, че професионалния и път и червенокръстката дейност са много тясно свързани. „Да помагаш на хора, по-хубаво от това няма!", каза още Праматарова, цитирана от Фокус и допълни, че най-много се радва на обратната връзка и на живия контакт на хората, на които организацията помага. „Винаги съм казвала, че сме по-различна порода. За първи път това си го помислих когато създадох сдружение „Бяла лястовица" и попаднах в неправителствения сектор. Тогава за първи път си казах, че хората в неправителствените организации наистина сме по-различна порода хора", каза Праматарова.