четвъртък, 30 януари 2014 г.

Гласуваха бюджет от близо 14,3 млн. лева на Средец


14 286 549 ще бъде бюджетът на общината за 2014 година, гласуван на последното редовно заседание на местиня парлаент. 
Субсидията от републиканския бюджет е 7 115 880 лв. Тя е съвкупност от субсидията за делегираните от държавата дейности - 5 584 580 лв., изравнителна субсидия и субсидия за капиталови разходи – 754 200 лв. Общата изравнителната субсидия е планирана на същото ниво като 2013 г .- 777 100 лв., която включва субсидия за зимното поддържане -101 800 лв. и останалите 675 300 лв. са за подпомагане на общината в разходите за местни дейности. 
Субсидията за капиталови разходи е 754 200 лв., като 416 300 лв. са за поддържане и ремонт на четвъртокласната пътна мрежа в общината и оставащите 337 900 лв. са за инвестиционни вложения.
Собствените приходи са 5 552 217 лв. като с 1 083 192 лв. повече от първоначалния бюджет за 2013 г.