понеделник, 27 януари 2014 г.

Нормална зимна обстановка в Средец

В община Средец се осигурява проходимост на пътната мрежа, опесачава се за да не се допусне обледеняване на пътни участъци. Улиците и пътища в града са проходими. Започнало е почистването на пространствата и около спирките на обществения транспорт. Нормално се осъществява снабдяването с електричество и вода. Училища и детски градини на територията на общината работят. Всички кметове по населените места подд
ържат връзка с кмета на общината и докладват за обстановката. Общината има готовност да достави основни хранителни продукти и лекарства на нуждаещи се. Общината призовава гражданите за тяхното съдействие, като почистят снега и леда пред домовете и магазините си и не предприемат пътувания, ако не е необходимо.