вторник, 30 септември 2014 г.

Денят след изборите ще е неучебен

Както всеки ден след избори, и 6 октомври ще е неучебен за всички училища. Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., неделя, просветното министерство определи деня след вота - 6 октомври 2014 г. (понеделник), за неучебен ден във всички училища в страната. На повечето места изборните секции се разполагат в учебните заведения. Тъй като е необходимо технологично време за почистване и подреждане на класните стаи след гласуването и за да се възстанови подходящата учебна атмосфера и обстановка, денят след вота се освобождава от учебни занимания. Със заповедта на министъра на образованието и науката доц. Румяна Коларова учебното съдържание за неучебния ден по съответните предмети ще бъде преструктурирано от учителите, одобрено от директорите на училищата и съгласувано с началниците на регионалните инспекторати на образованието. По този начин неучебният ден няма да се отрази на обучителния процес в училищата.