вторник, 2 юли 2013 г.

Направиха първа копка на Младежкия културен център

Димитър Хрусафов и Иван Жабов направиха първа
копка и дадоха старт на строително-монтажните дейности.
Преди броени минути бе даден старта на строителните дейности на „Трансграничен културен център за деца” от кмета на Средец Иван Жабов и  ръководителя на фирмата-изпълнител Димитър  Хрусафов.
Проектът е за две години, но от фирмата-изпълнител са категорични, че ще са готови със строително-монтажните дейности за 128 дни. 
Изпълнителният директор на МИГ Средец Петя Шиварова запозна присъстващите с проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция. 
Сред гостите бе делегация, водена от кмета на побратимената със Средец турска община Визе Селчук Йелмаз.
"Реализацията на този проект е една сбъдната мечта на нашето поколение, което искаше навремето да има младежки дом, където всеки да изкаже своите желания  и покаже възможностите си", заяви кмета на Средец Иван Жабов. 
Общата цел на проекта е той да допринесе за повишаване на качеството на живота посредством опазване на общото културно-историческо наследство, както и чрез насърчаване на социалното сближаване, мобилност и сътрудничество в трансграничната зона Средец-Визе.
На кмета на Визе Селчук Йелмаз се падна честа да гръмне
шампанското, което успя да направи на втория опит.
Проектът има за цел повишаване атрактивността на пограничния регион чрез изграждането на дребно-мащабна инфраструктура с трансграничен ефект за опазването на културно-историческото наследство в трансгранична зона Средец-Визе. Засилване институционалното сътрудничество в областта на културния обмен и политиката за младежта чрез съвместно историческо проучване на културните паралели в рамките на региона и съвместни дейности на новоучредената „Детска Арт Мрежа”. Цел на Проекта е насърчаване сътрудничеството, социалното сближаване и мобилността и повишаване осведомеността на 430 ученици и 20 деца в неравностойно положение, провеждане на съвместен Форум „Послания за Устойчиво развитие” и „Дни на децата” в двата региона и насърчаване развитието на трансгранични информационни мрежи и иновационни практики.