четвъртък, 11 юли 2013 г.

С първа копка стартираха проект за доизграждане на канализацията в Средец

Кметът на Средец инж.Иван Жабов и Спиридон Александров, Представител на Управляващия орган на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." - Дирекция "Кохезионна политика за околна среда" на МОСВ, направиха символична първа копка на обект за доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Средец. Предназначението на проекта е да допринесе за повишаване дела на населението, включено към канализационната система в страната посредством доизграждане на канализационната мрежа в гр. Средец и прилагането на интегриран подход, насочен към осигуряване на екологосъобразно заустване на всички битови отпадъчни води .
“ Този проект е особено значим,  ще осигури мерки за устойчиво предотвратяване на природни бедствия, ще гарантира необходимото качество на доставяните питейни води”, заяви кмета Иван Жабов. "Важно е да се каже, че проектът предвижда съпътстваща реконструкция на най-компрометираните участъци от водопроводната мрежа на града, което ще гарантира качеството на доставяната питейна вода и ще ограничи загубите по водопроводната мрежа. Всичко това е важно за защото ще превърне града в съвременно място за живеене.Радвам се че след година моите съграждани ще ползват тази придобивка”, добави още градоначалника.
Водосвет отслужи  протойерей Недялко Радев.