сряда, 12 март 2014 г.

Днес избират заместник на Палова

Днес ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Средец. На него трябва да бъде избран нов председател и това е единствената точка в дневния ред на заседанието. 
Сесията е свикана от общинския съветник от ГЕРБ Петър Ангелов, който като най-възрастен съветник председателства в момента съвета.