четвъртък, 20 февруари 2014 г.

Дирекцията на пожарната безопастност отличи Средец


Община Средец бе отличена за съществен принос за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението в област Бургас. Комисар Васил Василев връчи приза на кмета на община Средец Иван Жабов. 

"Доброволно формирование Общински доброволци – Средец" е първото регистрирано в областта. През 2013 г. ДФ  "Общински доброволци – Средец"  участва в гасенето на големи пожари в землищата на селата Горно Ябълково, Белеврен, Вълчаново и Зорница под ръководството на екипи от районната пожарна в града. Доброволното формированието разполага с пожаротехническо въоръжение, получено от община Средец. Оборудването е осигурено чрез спечелен проект по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони.