събота, 27 октомври 2012 г.

Връщаме стрелките с час назад


Тази нощ страната ни преминава към зимното часово време. В 04.00 ч. на 28 октомври връщаме стрелките с един час назад. Зимното часово време ще продължи до последната неделя на март следващата година, когато ще настъпи лятното часово време - система, въведена за спестяване на разходи за осветление, чрез увеличаване на използването на дневна светлина. При нея официалното време се измества обикновено с един час по-напред от астрономическото време, като остава така за пролетните и летните месеци. С това се цели подсигуряване на по-добро съвпадане на часовете от светлата част на денонощието и активните часове за работа и училище.