понеделник, 16 септември 2013 г.

Петко Чобанов оглави асоциацията на частните висши училища


Президентът на Бургаският свободен университет и почетен гражданин на Средец Петко Чобанов оглави асоциацията на частните висши училища. Изборът му беше направен от Общото събрание на Асоциацията. В нея членуват всички легитимни частни висши училища в България. Досега проф. д-р Петко Чобанов е бил член на Управителния съвет на Съвета на ректорите в България. Понастоящем е президент на Бургаски свободен университет. Сегашният му избор е от изключителна важност и значение за развитието на частното висше образование и е в период, когато се формира националната стратегия за развитие на висшето образование. Според проф. Чобанов има редица проблеми в системата, като голяма част от решаването им преминава през промяната на ЗВО. Същевременно е необходимо да бъдат взети спешни мерки в рамките на съществуващото законодателство за преодоляване на очертаващите се негативни тенденции, наложени от демографския срив и неадекнатната политика на държавата, което води до влошаване на качеството на образованието и пилеенето на публични средства. Съществен елемент от програмата на проф. Чобанов е преодоляване на неравнопоставеността на частните висши училища. Те нямат право на държавна субсидия и на достъп до фондовете за научни изследвания, а студентите им нямат право на стипендии от държавния бюджет и на финансиране на услуги от социално-битов характер. Част от тези ограничения по жалба на проф. Чобанов са определени като пряка дискриминация от Комисията за защита от дискриминация. Когато няма равнопоставеност, не може да има конкуренция, а оттук и повишаване на качеството, коментира още проф. Чобанов. Асоциацията ще работи срещу ограничаването на конкуренцията чрез създаване на привилегировано положение на държавните висши училища, за да могат частните висши училища с по-ефективните си механизми на управление на разходите, с по-малките си и по-ефективни администрации и по-гъвкава си структура да влияят върху системата на висшето образование у нас.