събота, 28 септември 2013 г.

Търсят шеф на чистотата в Средец

Снимка: Архив Sredets News
Община Средец обяви конкурс за управител на "БКС" ЕООД. Сред изискванията са кандидатите да  притежават образователно – квалификационна степен магистър по икономика или инженер с образователно – квалификационна степен бакалавър или магистър; да имат най-малко 5 години стаж на ръководна длъжност, както и да не са осъдени на лишаване от свобода за умишлени престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани, съобщиха от администрацията.
Избраният ще ръководи дейността на общинско търговско дружество „БКС” ЕООД в странджанския град в рамките на предоставените му правомощия. Той ще контролира и носи отговорност за опазване на финансово-счетоводната дисциплина, използването на материалните и парични активи, законосъобразното и целесъобразното разходване на средствата на дружеството и стопанисването на предоставеното на дружеството имущество. Осъществяването на  ежедневен контрол върху спазването действащите нормативни актове, решенията на Общински съвет Средец и актовете на Кмета на Общината са част от длъжностната характеристика на управителя на търговското дружество.
Срокът за подаване на документи е 21 октомври.