четвъртък, 8 ноември 2012 г.

Полимерните торбички по 35 ст. и в Средец

Снимка: Sredets News
От няколко дни в повечето магазини в Средец ще видите този надпис. Както преди няколко месеца Sredets News писа, полимерните торбички стават 0,35 лв.
В някои градове експерти от РИОСВ правят масирани проверки на търговските обекти и на задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички във връзка с влязлата в сила от първи октомври разпоредба от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. От тази дата продуктовата такса за производителите и вносителите на всички размери торбички тип „потник", произведени от полимери, чиято дебелина е под 25 микрона и размери по-малки от 390/490 мм е 35 стотинки за брой. Към настоящия момент са освободени от екотаксата търговците, както и производителите и вносителите на полиетиленови торбички за продължителна употреба с размер над 39/49 сантиметра и с дебелина над 25 микрона и тези за първична опаковка в търговската мрежа без дръжки.Ще се следи за едновременно изпълнение на три условия за освобождаване от продуктова такса: дебелина на торбичката най-малко 25 микрона; минимален размер на торбичката 390 мм/490 мм в разгънат вид; обозначение с надпис на български език, отпечатан върху всяка опаковка на торбичките, която задължително съдържа наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките и обозначение „торба за многократно използване". При установяване на незаплатена продуктова такса в случаите, когато такава се дължи, ще се предприемат действия по прилагане на чл. 143, ал. 3 т. 3 от Закона за управление на отпадъците, според който за извършване на продажба на полимерни торбички за които не е заплатена продуктова такса, санкцията е в размер от 3 000 лв. до 10 000 лв. Заплащането на продуктовата такса за полимерните торбички под 25 микрона е икономически механизъм, целящ единствено да ограничи употребата им и съответно замърсяването на околната среда с тях, уточняват от Екоинспекцията.