вторник, 20 ноември 2012 г.

Проект интегрира деца и ученици от три заведения

Снимка: Sredets News

На специална пресконференция днес бе представен проекта  “Равен старт чрез образование на децата и учениците от етносите в община Средец”. Той стартира на 09 октомври тази година, а неговата  стойност е 56 015 лв.,  с продължителност 12 месеца. 

Проектът се финансира от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Ръководител на проекта е Севдалина Кралева, директор на СОУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр. Средец, а координатор Катя Бождерменова. 
Основната цел на проекта е включване на деца и ученици от различните етноси от СОУ „Св.св. Кирил и Методий”, Обединено детско заведение 1 „Снежанка” и основно училище „Св.св. Кирил и Методий” с. Загорци за развитие и усъвършенстване на заложбите им, повишаване на мотивацията за включване в образователния процес на децата от ромската общност, опознаване на фолклорните традиции и родния край, представянето им пред връстниците, повишаване квалификацията на учителите, които работят с деца от различните етнически групи. 
В изпълнение на дейностите по проекта ще се изградят 14 клуба и 3 ателиета по направленията „Език мой и „Обичам България”, които ще се ръководят от учители от трите учебни заведения.  Сред клубовете е и "Млад фотограф", където учениците от началния курс се учат как да снимат, а по-късно ще изготвят и изложба.(виж малката снимка) По проекта 340 деца и ученика ще бъдат ангажирани в училище да развият своите умения в различни области, за което ще им помогнат 17 учители от трите заведения.
Ще се разшири системата от училищни и междуучилищни състезания и конкурси, като ще се проведат „Ден на партньора”, празник „В света на приказките”, ще се организират изложби от предмети, детски рисунки. В проектът са заложени и средства за екскурзии на децата и учениците. / Sredets News