петък, 9 ноември 2012 г.

БЧК с обучение в Средец

БЧК учредява младежка структура в Средец.

През почивните дни в град Средец ще се проведе обучение на тема „Български червен кръст. Хуманност и доброволчество”. Мероприятието е инициирано от младежи живеещи в град Средец и НПО „Нашето Място”. Обучението ще бъде насочено към учениците от двете гимназии в Средец, с цел да се привлече техния интерес към хуманната дейност на организацията и доброволчеството в различни акции и кампании.
Лектори ще бъдат младежи участващи активно в мероприятията на БЧК в Бургас, но живеят в град Средец. Участие в семинара ще вземат и членове на областното ръководство на БЧК. Обучението ще започне в 13:15 часа на 11.11.2012г. /събота/ в сградата на Община Средец, зала 1, като продължителността на обучението ще е 60 минути. 
Обучението е отворено за присъствие на всички млади хора на възраст от 18 до 35 години. Обучението е разделено на няколко тематични части, където присъстващите ще бъдат запознати с историята и целите на Български Червен Кръст и методите за постигането им Специално внимание ще се обърне на минали, настоящи и бъдещи кампании.
В края на обучението младежите, които изявяват желание и съпричастност с целите на БЧК, ще попълнят документите си за членство и ще се проведе учредително събрание за създаване на структура на БМЧК в Средец.