сряда, 1 май 2013 г.

Сините с превантивни мерки за агитационните материалиОт Съюза на демократичните сили са взели превантивни мерки срещу късането на агитационни материали.
Върху плакатите си в града, СДС-арите са залепвали и бележка, съдържаща  надписа "НЕ КАСАЙ". В случая правописната грешка  не е при нас, а върху самите плакати.