четвъртък, 9 май 2013 г.

Ученици превзеха професионалната гимназия в Средец

Учениците от ПГМССЕ отбелязоха Деня на Европа с „Ден на ученическото самоуправление”.
За един ден учениците заеха местата на директора, педагогическия съветник, своите учители и административния персонал. 
Те имаха възможност да вземат решения и да ръководят учебен процес.
Новите „учители” се справиха професионално с преподаването и изпитването и макар да не пишеха оценки, авторитетно преценяваха работата и даваха препоръки на съучениците си. Приятно впечатление направи толерантното отношение на учениците към учителите-ученици, които прецизно изпълняваха поставените задачи и спазваха реда и дисциплината в часовете и междучасията.
Начело на гимназията застана 19 годишният Муса Ахмед, който тази година е абитуриент.