вторник, 7 май 2013 г.

Свикват обществено обсъждане за поемане на дълг от фонд ФЛАГ


Обсъждането ще се проведе на 10 юни 2013 година от 11:00 часа в зала №1 на община Средец.


На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, чл.51 от Наредбат
а за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета в Община Средец, Общинска администрация кани местната общност за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СРЕДЕЦ от Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД. Реализацията на подписаните договори по 6 бр. проекти на обща стойност 15 078 278 лв. изисква мобилизация на значителен финансов ресурс под формата на оборотно /мостово/ финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Оперативните програми. За да се осигури безпроблемно и регулярно финансиране на проектите в съответствие с графика за реализацията им, единственият възможен начин за набавянето на такъв ресурс при преференциални условия за общините е кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД . Общинска администрация Средец предлага да се използва дългосрочен заем от Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД , който ще бъде погасен след отчитането на всеки проекта, съгласно сключените договори ,а частта от собствено участие разсрочен дълг за погасяване от средства по бюджета на Общината. Заемът ще бъде поет като дълг по Закона за общинския дълг