вторник, 11 юни 2013 г.

Без граждани и съветници премина публичното обсъждане

Преди малко повече от месец, както е редно от общинската администрация обявиха предстоящото на 10 юни публично обсъждане за намерение за поемане на дълг от фонд ФЛАГ. Реализацията на подписаните договори по 6  проекти на обща стойност 15 078 278 лв. изисква мобилизация на значителен финансов ресурс под формата на оборотно  финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Оперативните програми. За да се осигури безпроблемно и регулярно финансиране на проектите в съответствие с графика за реализацията им, единственият възможен начин за набавянето на такъв ресурс при преференциални условия за общините е кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД.
На публичното обсъждане бяха презентирани 6-те проекта  от техните ръководители, а именно:
1."Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр.Средец"; 
2."Деултум - врата към загадъчната Странджа" ;
3„Почистване и укрепване на коритото на река „Крива река” и участък от коритото на река „Факийска” в регулация на с. Факия, община Средец за предотвратяване на наводнения”;
4.„Отгледни сечи във високостъблени насаждения и култури, кастрене в горски култури до 40 годишна възраст в общински гори на Община Средец” ; 
5.„Закупуване на специализирана горска техника и оборудване за нуждите на Община Средец” ;
6.„Трансграничен културен център за деца”.
В цялата община бяха разлепени информационни плакати с информация за всеки един проект. 
По време на обсъждането в залата присъстваха единствено представители на администрацията, участниците в проектите и журналисти. Липсваха граждани, както и съветници. 
Според кмета Жабов липсата на граждани  е резултат от мащабната информационна кампания на администрацията. По думите му гражданите са били наясно с намеренията на община Средец. 
Дали същото се отнася за 17-те общински съветници, които би трябвало да присъстват, след като им е гласувано доверие от жителите на общината. В началото се появи шефката на местния парламент Надежда Палова, но след минути вече бе излязла. 
На наш въпрос при евентуален отказ на съветниците да гласуват предложението, дали ще има загуби за общината, от администрацията с видима усмивка отговориха, че е невъзможен подобен сценарий. Според тях няма как общинските съветници в местния общински съвет да не подкрепят намерението на администрацията. Иначе община Средец няма ресурса, за да покрие тези разходи при евентуална промяна на сценария.