четвъртък, 6 юни 2013 г.

Професионалната гимназия в Средец обяви прием на ученициПрофесионалната гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров" обяви прием на ученици след завършено основно образование. Приемът е по две специалности, а именно Промишлена електроника и Механизация на селското стопанство. Документите за първия етап на класиране се подават между 3 и 5 юли, а на 8 и 9 се обявяват списъците с одобрените кандидати. 

Специалността Промишлена електроника е широко профилирана, даваща възможност за придобиване на средно образование, втора степен на професионална квалификация. Свързана е с проектиране, изработване и експлоатация на електронни схеми и устройства.
Другата специалност, изучавана в ПГМССЕ "Н.Й.Вапцаров" - Механизация на селското стопанство дава възможност за придобиване на средно образование, втора степен на професионална квалификация и свидетелство за управление на Моторно превозно средство категория "В" и "ТкТ".
"Ние участваме в изграждането на общо европейско образователно пространство, подчинено на 3 основни принципа, а именно качество на образованието, достъп до образование за всички и обучение през целия живот", заяви инж. Иван Иванов, директор на учебното заведение.
Професионалната гимназия в Средец е учебно заведение с над 50 годишна история и традиция,  продължаваща и до днес. През годините училището преминава през няколко трансформации: МТУ, СПТУ, техникум, а днес ПГМССЕ.