четвъртък, 13 септември 2012 г.

Експерти лесовъди с мониторинг на горския фонд в община Средец

Снимка: Община Средец
Мониторинг за състоянието на горския фонд, засегнат от снеголома в края на октомври миналата година на територията на Общината, ще подготвят експерти лесовъди и служители на общинско горско предприятие "Общински гори”.
В работната среща, провела се в сградата на общинската администрация взеха участие кмета на общината  Иван Жабов, зам. кмета Жельо Желев, председателя на Обс Средец Надежда Палова, както и лесовъдите инж. Валентин Карамфилов и  инж. Иван Костов. В срещата участие взеха и  представители на Лесозащитна Станция и  Изпълнителна агенция по горите.
Презентация подготвена от лесовъда д-р инж. Иван Костов изложи проблемите възникнали в следствие на природното бедствие и стъпките за тяхното решаване.
„Задачата на тази среща е да се направи оценка на икономическите условия на бедствието,  сполетяло горите тук. Снеголома в следствие на мокрия сняг и поледицата на територията на Община Средец е явление, което до сега не се случвало в тази част на България. Засегнати са 13 000 хектара от тях 30 процента е гора.”,  съобщи д-р Костов. ”Нашата цел като експерти е да помогнем на хората, които маркират, обобщавайки критериите, защото преценката е субективна. Много е важна симбиозата между промишления дърводобив и добиването на дърва за огрев за населението.”допълни той, цитиран от общинския пресцентър. Кмета Иван Жабов,  увери участниците в срещата, че Общината има желание да стопанисваме по-добре горския фонд. 
"Със създаването на общинско горско предприятие "Общински гори” поехме една собственост, за която смятаме че има голям икономически потенциал", каза кмета на Средец. Срещата  продължи с посещение на терена засегнат от бедствието и протокол за състоянието на засегнатите площи.