петък, 14 септември 2012 г.

Чавдар Карабаджаков: Съдбата на МБАЛ Средец е предрешена

д-р Чавдар Карабаджаков
По молба на управителя на МБАЛ Средец, публикуваме този материал, чийто автор е именно той. Редакцията на Sredets News го публикува без редакторска намеса и не носи отговорност за написаното. Страницата ни е отворена и за други мнения.

Съвсенм накратко, - в края на 2010 г. изискванията за осъществяване на лечебна дейност в болниците са разписани в нови стандарти и за 2011 година издадените разрешения за дейност на Лечебните заведения бяха преразгледани и преиздадени от Министерството на здравеопазването в съответствие с тях. Това наложи да закрием три от основните отделения на болницата : неврологично, хирургично и отделението по хемодиализа. Болницата получи разрешение само за медицински специалности по вътрешни болести, детски болести и образна диагностика. Във връзка с това, беше извършено съответно престуктуриране и съкращение на персонал. Трябва да подчертая, че изискванията за осъществяване на болнична медицинска дейност не позволяват по нататъчни съкращениия. През цялата 2011 г., болницата работи в условия на постоянно недофинансиране. Вместо по 17 пътеки, договора с РЗОК/НЗОК включваше само 3 . Пневмония за деца и за възрастни..и бронхиолит при деца. Лимита определен от Касата беше изчислен само за заболяванията от тези за населението на Община Средец и покриваше едва средствата за фонд работна заплата. Тъй като, болницата няма други источници за финансиране през изминалата година, недофинансирането доведе до неразплатени задължения в размер над сто хияди лева. През настоящата година положението е същото и неплатените сметки растат всеки месец. Болницата продължава да се декапитализира. Изчисленията показват,че недофинансирането и тази година е в размер на около 15 хиляди лева на месец. Трябва да подчертая,че тази сума на месец е необходима, само за да се поддържа е к з и с т е н ц м и н и м у м а на болницата (без никакви средства за ремонти и поддръжка на сградния фонд и транспортните средства). За да се приведе материалната база на болницата в съответствие с всички изисквания за Многопрофилна болница , ще са необходими много повече финансови средства за капиталови разходи. Несигурен остава проблема, с обезпечаване на необходимите лекари специалисти които се изискват за изпълнение на договорените клинични пътеки. Основния екип от двама лекари със специалност вътрешни болести и пулмология, пътува от гр.Бургас. Единия лекар с специалност детски болести също живее и пътува от Бургас. Такова е положението със специалистите по образна диагностика в рентгеновото отделение на болницата.Четирима от лекарите живеещи в гр.Средец нямат придобита специалност или имат специалности, които не съответстват с клиничните пътеки за които има договор болницата. Само завеждащата детско отделение д.р Генчева е от Средец и е утвърден специалист педиатър със значителен професионален опит - работи след пенсионирането си. Като се има предвид, че в гр.Бургас са разкрити и предстои да се разкрият още нови многопрофилни болници, привличането на специалисти на работа в МБАЛ Средец” ЕООД занапред ще става все по трудно , да не кажа - невъзможно. Предложеният от мен бюджет на болницата за 2012 г. на практика не беше одобрен. Не беше одобрена и докладната ми във връзка с корекцията на Общинския бюджет. Точно затова съм силно разтревожен и недоумявам как се стигна до решението да се отпусне безлихвен заем на болницата. Сумата от 20 000 лева на месец (на четири равни вноски от по 5000 хиляди на месец, от септември до декември тази година) е пренебрежимо малка – с нея не могат да се покрият само задълженията за лекарства. Принуден съм ясно да заявя, че с това решение съдбата на Многопрофилната болница в Средец е окончателно предрешена и тя ще спре в най- скоро време да приема пациенти.