петък, 1 февруари 2013 г.

Тракийското дружество отчете своята дейност за 2012

На отчетно събрание Божанка Николова, председател на тракийско дружество "Лазо Лазов" даде отчет за дейността на дружеството през годината. Гост на събранието бе Димо Карабелов, председател на регионалния съвет на тракийските дружества. По думите му структурата в Средец е една от най-многобройните и най-работещите в региона. Положителна оценка за работата на структурата е дало и централното ръководство на Съюза на тракийските дружества в България.
Събранието започна с едноминутно мълчание, почитайки починалите членове на дружеството през годината.