четвъртък, 21 февруари 2013 г.

Приеха оставката на Борисов

Обрат настъпи в хода на парламентарните дебати. Депутат от БСП предложи те да бъдат прекратени. Предложението бе прието. В залата влезе, съпроводен от аплодисменти премиерът Борисов. Веднага бе подложена на гласуване и оставката на правителството, която бе приета с 209 "ЗА", 5 "Против" и един въздържал се.