четвъртък, 14 февруари 2013 г.

Представиха добри практики в интегрираното обучение в Средец


На 12.02.2013 г. в ОДЗ „Снежанка” – гр. Средец се проведе открито занятие на тема „Прибавяне и отнемане до 7” с децата от подготвителна група съгласно приетия график на РИО на МОМН и Ресурсен център – гр. Бургас за споделяне и популяризиране на добри практики в процеса на интеграция на деца и ученици със СОП. Занятието се осъществи от г-жа Калина Теменова – учител в детското заведение и г-жа Добринка Ковачева – ресурсен учител. Работата в групата наблюдаваха г-жа Антоанета Стоянова – Директор на Ресурсен център, г-жа Николина Колелиева – Дире
ктор на ОДЗ ”Снежанка”, г-жа Калина Цанева – Директор на ДДЛРГ ”Щурче”, г-жа Мария Николова – помощник-директор на Ресурсен център и педагози от двете учебни звена. След занятието се проведе обсъждане и ползотворен разговор за показаното положително взаимодействие и добрата работа на ЕПОВДУСОП.