петък, 5 април 2013 г.

Доброволци засадиха над 150 дръвчета


Проведе се и втората инициатива в месеца на екологията. Тя е свързана със седмицата на гората. В нея се включиха екипът от общински еколози, деца от Мрежа за защита на природата, деца от клуб „Екология” към СОУ „Св.св. Кирил и Методий”. 

Доброволците залесиха над 150 дръвчета върху обезлесена горска територия. Събитието стана възможно с любезното съдействие на „Държавно горско стопанство”  Териториално поделение - Средец. Те предоставиха фиданки, транспорт, методическо ръководство и подкрепа. Целта е да се приобщят хората към проблемите на окол
ната среда, да се намери пътят за тяхното решаване, да се подобри контактът с природата.