петък, 5 април 2013 г.

Започва публично обсъждане на бюджета, върнат от губернатора

На извънредно заседание вчера вечерта съветниците направиха ново обсъждане на Решение № 372, прието по т.2 от дневния ред от заседание на Общински съвет – Средец, проведено на 14.03.2013г. Става въпрос за бюджета на Средец за 2013 година, който бе върнат от губернатора Константин Гребенаров, тъй като не е направено публично обсъждане.
От администрацията обявиха и графика, по който ще се проведе публичното обсъждане в цялата община. 


1.За селата Горно Ябълково и Долно Ябълково.Събранието ще се проведе в с.Горно Ябълково на 11.04.2013 от 9,30 часа. в магазина;
2.с.Момина Църква на 11.04.2013 г.  от 11,30 часа в Читалището;
3.с.Пънчево на 11.04.2013 г. от 13,00 часа в кметството;
4с.Росеново на 11.04.2013 г. от 14,00 ч. в кметството;
5.с.Факия на 11.04.2013 от  18,00 ч. в  ресторанта на РПК;
6.За селата Варовник и Богданово. Събранието ще се проведе в с.Богданово на 12.04.2013 от 9,30 в магазина;
7.За селата Голямо Буково, Белеврен, Кирово, Граничар, Тракийци.Събранието ще се проведе в с.Голямо Буково на 12.04.2013 от 11,30 ч. в кметството;
8.с.Дебелт на 12.04.2013 г. от 18,30 в Читалището
9.с.Белила на 15.04.2013 от 9,30 часа в кметството;
10.с.Загорци на 15.04.2013 от 10,30 ч. в Клуб на пенсионера;
11.с.Суходол на 15.04.2013 от 12,00 ч. в Клуб на пенсионера;
12.с.Орлинци на 15.04.2013 от 13,30 ч. в Клуб на пенсионера;
13.с.Малина на 15.04.2013 от 15,00 ч. в Клуб на пенсионера;
14.с.Зорница на 16.04.2013 г . от 10,00 ч  в Читалището;
15.с.Радойново на 16.04.2013 от 12,00  в Читалището;
16.с.Драка на 16.04.2013 от 13,30 в Читалището;
17.с.Проход на 17.04.2013 г . от 10,00 ч. в Клуб на пенсионера ;
18.с.Бистрец на 17.04.2013 от 11,30 ч. в Клуб на пенсионера;
19.с.Кубадин на 17.04.2013 г. от 13,30 в ресторанта ;
20.гр.Средец на 17.04.2013 г. от 18,00 в Зала 1 на общината;
21.с.Светлина на 18.04.2013 от 9,30 ч. в Читалището;
22.с.Драчево на 18.04.2013 г. от 11,00 ч.в Клуб на пенсионера;
23.с.Дюлево на 18.04.2013 от 18,00 ч. в Читалището;
24.с.Вълчаново на 19.04.2013 от 10,00 часа в Клуб на пенсионера;
25.За селата Сливово, С.Камене , Гранитец. Събранието ще се проведе в  с.Сливово на                 19.04.2013 г.12,00 в магазина на РПК;