сряда, 3 април 2013 г.

Започна регистрация и на пчелни семейства


Общинска администрация Средец, съобщава на собствениците на пчелни семейства, че на основание чл.8, ал.1 от Закона за пчеларството в кметствата на общината се во

ди регистър на пчелините, включително пчелните семейства. В 15-дневен срок от придобиването им собствениците на пчелни семейства подават заявление за регистрация в кметството по местонахождение на пчелина. За допълнителна информация - Дирекция „Икономическо развитие, земеделие, гори и УЕПП”, стая №312, ет.3