понеделник, 1 април 2013 г.

Община Средец обявява Април 2013 - месец на екологията.


Във връзка с 22 април Ден на Земята, седмицата на гората, инициативата „Да изчистим България за един ден”, община Средец организира поредица от дейности през месец април с екологична насоченост. Дейностите са насочени към повишаване на активността на хората по отношение на чистотата на градската среда, повишаване на информираността за задълженията за разделно събиране на отпадъци като хартия, пластмаса, метал, енергоспестяващи лампи, електрическо и електронно оборудване, батерии и др.


В тази връзка община Средец обявява и първата си инициатива:
  1. Конкурс за ученици от 9 до 12 клас за изработване на графично изображение на екологично лого и слоган на община Средец.
Логото и слогана са предназначени за отпечатване върху торбички за пазаруване от плат.
Условия:
- Логото и слогана да отразяват целта на община Средец за чиста околна среда; необходимостта от намаляване на количествата образувани отпадъци; задължението за разделно събиране на отпадъци;
- Логото да е с размери 20/20см., представя се на картон;
- Да се използват до 3 цвята;
- Всеки участник има право да участва с едно предложение.
Предложенията се приемат до 17,00ч. на 15.04.2013г. в стая 208 в сградата на община Средец. Резултатите ще бъдат съобщени на 22.04.2013г.
Класираното лого или част от него ще бъдат използвани при изработването на торбички за пазаруване от плат.
Всяко предложение за конкурса да е придружено с информация за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка.
  1. Конкурс за всички граждани от община Средец за изработване на торбичка за пазаруване от плат.
Условия:
- Размерът на торбичките да  е 35/38см.;
-Разходите за материали и труд са за сметка на участниците;
- Всеки участник има право да участва с едно предложение.

Предложенията се приемат до 17,00ч. на 15.04.2013г. в стая 208 в сградата на община Средец. Резултатите ще бъдат съобщени на 22.04.2013г.
Всяко предложение за конкурса да е придружено с информация за уастника: трите имена, адрес, телефон за връзка
Предложенията на всички участници ще бъдат изложени във фоайето на община Средец след приключване на оценяването.
За класираните участници от двата конкурса са предвидени награди.