сряда, 17 април 2013 г.

Ученици се докоснаха до подсъдимата скамейка

По повод 16 април - Денят на Конституцията и празник на юристите и съдебните служители, в Районен съд гр.Средец се проведе „Ден на отворените врати”. Ученици от X, XI и XII клас на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” и техните преподаватели г-жа К.Стоянова, г-жа Р.Джермова и г-жа Ив. Инджова, посетиха Районен съд гр.Средец. Председателят на Районен съд гр.Средец, съдия Стоян Георгиев запозна учениците с историята, структурата и дейността на органите на съдебната система. Разяснени бяха някои правила за посещение и поведение в съдебните зали. Срещата премина в обмяна на мнения и впечатления между ученици и служители на съда и прокуратурата. Интересът на присъстващите ученици бе провокиран от споделени казуси от практиката на магистратите. Посещението, което протече при засилен интерес от страна на учениците е много важно за повишаване на правната им култура и изграждане на доверие и уважение към работата на съдебната система.