сряда, 17 април 2013 г.

Спортното министерство стартира проучване

Министерството на физическото възпитание и спорта стартира мащабно проучване относно интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта. Идеята ни е да обобщим мненията на колкото се може повече български граждани във връзка с техните предпочитания, отношение и желание да практикуват определен вид спорт. Това ще е от полза за нашата бъдеща работа, както при актуализиране на нормативната уредба, така и при планиране на програмите и политиките на държавната и местна власт и на органи
зациите по отношение на спорта. Анкетата стартира на 11 април 2013 г. (четвъртък) в 10,00 часа. Допитването ще продължи три седмици.