четвъртък, 25 април 2013 г.

Деца влязоха в ролята на библиотекари


В детския отдел на библиотеката в Средец се проведе инициативата "Библиотекар за един ден". Участие в нея взеха ученици от четвъртите класове. 
"Основната цел на мероприятието е да бъдат привлечени към книгите и библиотеките по - младите хора и най - вече, децата и учениците", заяви от местната библиотека.