сряда, 3 април 2013 г.

Преместиха избирателна комисия в професионалната гимназия


С заповед на кмета на община Средец Иван Жабов бе променен адреса на Секционна избирателна комисия № 008 в града. До сега членовете на изборната комисия приемаха бюлетини  на адрес ул. Александър Стамболийски № 41 А, която бе по-известна като БИРАРИЯ. 

Новият адрес е ул. Братя Миладинови № 4, което е Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Н. Й. Вапцаров" в града.