сряда, 19 декември 2012 г.

Съветниците гласуваха банкова гаранция за 200 бона на 5 минутно заседание

Преди броени минути приключи извънредното заседание на общинския съвет в Средец. Дневният ред на сесията се състоеше само от една точка и именно за това заседанието продължи едва 5 минути. 
С 16 гласа "За", народните ни избраници подкрепиха докладната записка на кмета на Средец Иван Жабов, за издаване на банкова гаранция в полза на Народно читалище "Светлина - 1924". Гаранцията е в размер 192 693,60 лв. и е за обезпечаване на 110% от заявен размер на авансово плащане по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони, за проект "Предоставяне на по-качествени услуги чрез реконструкция и повишаване функционалните характеристики на читалищната сграда". 
Сесията бе и повод, съветниците да получат подарък преди Коледа, а именно рекламните материали на община Средец за следващата година./Sredets News