събота, 8 декември 2012 г.

Доброволците в Средец с ново ръководство

На отчетно-изборно събрание, провело се вчера на общинската организация на  Българския червен кръст в Средец бе избрано ново ръководство. Начело на структурата застава директора на Дома за стари хора Радостина Праматарова. Неин заместник ще бъде Стефка Червенкова, а членове на ръководството Таня Димитрова и Радка  Жабова. В Контролният съвет влизат Донка Тонева, Станка Кралева и Радка Янева. 
Основните приоритети в дейността на червенокръстците за последните 4 години са
реализиране на политиката на развитие на доброволчеството, отговарящо на изискванията на съвременния етап на развитие на обществото, базирана на основните принципи на БЧК в засилване значението на доброволчеството, осигуряване на подходяща обстановка за дейност и създаване на обществена среда за развитие, разширяване и разнообразяване на социалните дейности за по-адекватно задоволяване на потребностите на уязвимите слоеве от населението в съответствие с настъпилите предизвикателства на времето. Подобряването на  нивото на подготовка и повишаване броя на доброволците по оказване на първа помощ при бедствени ситуации, аварии и катастрофи с оглед оказване на по-качествена и в по-голям мащаб помощ на населението при бедствия и аварии, както и  организационно укрепване и активизиране на членския състав. /Sredets News